Martin Andreae och Lars Stjernkvist
Bistra miner från Martin Andreae och Lars Stjernkvist. Foto: Norrköpings kommun.

”Vi gör allt för att minimera skadan”

Norrköpings kommun ägnar sig åt skadehantering efter tveksamma konsultköp. Den just avgångne digitaliseringsdirektören ser ut att ha slirat rejält på LOU.

Kommundirektör Martin Andreaes kritik fick Norrköping digitaliseringsdirektör Johan Högne att avgå med omedelbar verkan. Anledningen var dålig följsamhet gentemot lagen om offentlig upphandling.

Nu sipprar detaljerna fram. Enligt SVT Nyheter Öst har LOU kringgåtts genom stora avtal med konsulter från direktörens förra arbetsgivare. På den presskonferens som kommunen höll i fredags sa kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Lars Stjernkvist:

– Det som har inträffat är mycket allvarligt och vi utreder nu ordentligt vad som har hänt och hur stor skada detta har åsamkat kommunen.

Digitaliseringsavdelningen, som inte tidigare prognostiserat något underskott, väntas plötsligt gå 30 miljoner kronor back. Norrköpings kommun noterar att hela det underskottet kan hänföras till ökade kostnader för konsulttjänster.

Det som kommunen granskar är framförallt om hur upphandlingar och inköp av konsulttjänster har gått till. Svar behövs på frågan om digitaliseringsdirektören följt kommunens regler, skött verksamhetens ekonomi och delegationsordning.

Martin Andreae säger att han ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om att konsultmäklare påverkats, skadat förtroende och underskott i ekonomin. Detta sker samtidigt som kommunen behöver spara rejält:

– Vi gör nu allt vi kan för att minimera den skada som uppstått genom att skyndsamt gå igenom verksamheten med målet att minimera verksamhetens ekonomiska skada.

Johan Högne tillbakavisar anklagelserna. För SVT P4 Östergötland uppger han att alla inköp skett enligt reglerna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *