Annika Strandhäll
Annika Strandhäll inleder en statlig NKS-granskning. Foto: Kristian Pohl.

Staten hoppar in som granskare

Stockholms läns landstings egen granskning av Nya Karolinska räcker inte. Nu tar dessutom regeringen initiativ till en statlig granskning av det kritiserade sjukhusbygget som upphandlades utan konkurrens.


NKS, Nya Karolinska Solna, är det första större exemplet på en så kallad OPS-lösning inom svensk sjukvård. Sjukhuset har finansierats och byggts av en privat entreprenör för att därefter hyras ut till Stockholms läns landsting.

Bygget har hårdgranskats av såväl media som revisorer och bilden av det som skulle bli ett praktexempel är inte direkt smickrande. Upphandlingen genomfördes trots att endast ett anbud lämnades in. Därefter har bland annat kostnaderna för konsulter skenat.

Regeringens oro för såväl ekonomi som patientsäkerhet och arbetsmiljö är så stor att en särskild statlig granskning ska göras. Sjukvårdsminister Annika Strandhäll säger att sjukvården ska vara trygg och att vården finns där när den behövs.

– När detta utmanas måste regeringen agera.

Trots att sjukhuset i allt väsentligt är en landstingsangelägenhet kliver regeringen alltså in i något som utan tvekan har partipolitiska drag:

– Under ett år har vi krävt en kriskommission. Så har inte skett och nu ser regeringen ingen annan utväg än att tillsätta en statlig granskning i kölvattnet av NKS, säger finansminister Magdalena Andersson.

Annika Strandhäll poängterar att NKS inte bara är ett sjukhus för stockholmare:

– Här görs behandlingar som inte sker någon annanstans, eller på mycket få ställen. Det gör situationen på sjukhuset till en nationell angelägenhet.

Klart är att detta blir ett, i efterhand, mycket välutrett sjukhus. Landstingsstyrelsen har redan avtalat med Stockholms universitet om en oberoende genomlysning i form av ett forskningsuppdrag.

Målet att den statliga utredningen ska vara klar senast den 1 mars 2019.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *