Henrik Jönsson, upphandlingsansvarig på Kommunförbundet Skåne

Smart utvärdering sparar 500 miljoner

I somras bytte Kommunförbundet Skåne utvärderingsmodell för sina vård- och omsorgsupphandlingar. Och utfallet blev mycket positivt. ”Minimikraven i de nya ramavtalen är högre samtidigt som vi sparar 350-580 miljoner kronor på fyra år”, säger Henrik Jönsson, upphandlingsansvarig.

Kommunförbundet Skåne genomför ombudsupphandlingar till framförallt Skånes kommuner. Även Kronobergs och Hallands kommuner är med i vissa upphandlingsområden.

– Det rör sig ofta om administrativt tunga upphandlingar med många anbudsgivare och många ramavtal, säger Henrik Jönsson, upphandlingsansvarig på Kommunförbundet Skåne.

Ett sådant upphandlingsområde är Vård och omsorg, som innefattar tre upphandlingar: Särskilt boende, LSS och Psykiatri.

Enligt Henrik Jönsson har priserna tidigare stigit med 10-15 procent vid varje ny upphandlingsomgång.

– Det har varit svårt att få till en utvärderingsmodell som fungerar och därför har vi antagit alla som uppfyller minimikraven. Eftersom det rör sig om 1,1 miljarder kronor per år innebär en sådan prisökning hundratals miljoner mer över avtalsperioden.

Men nu är den utvecklingen bruten.

I somras infördes en ny utvärderingsmodell som visat sig vara mycket framgångsrik. Inte nog med att minimikraven i ramavtalen är högre. Priserna har också sjunkit markant.

En prisjämförelse med gamla de ramavtalen samt kontroll av faktiskt utfall visar på en besparing för kommunerna på 350-580 miljoner kronor för den fyraåriga avtalsperioden i förhållande till tidigare utvärderingsmodell.

Modellen utvärderar vad Henrik Jönsson kallar prisvärdhet i stället för att, som gängse är, jämföra vårdkostnaden per placerad person och dygn.

– Vanliga modeller premierar lågt pris och ”dåligt innehåll”. Vi byter perspektivet och jämför vad leverantörerna vill ha för att tillhandahålla en anställd per placerad person och dygn. Det har visat sig ge en bra priskonkurrens med bibehållen eller bättre kvalitet.

Trots att följden blev att ett 40-tal av 150 anbudsgivare inte antogs har inte en enda av dem valt att överklaga.

– Jag är jätteförvånad, men det är ju ett bevis på att de accepterar modellen. Självklart stresstestade vi den ordentligt innan vi gick ut skarpt.

Modellen kommer nu att användas vid fler upphandlingar.

– Närmast på tur står en upphandling av HVB-hem där vi hoppas på snarlika resultat. Jag har inte sett någon annan använda en sådan här modell, vi har fått priserna att plana ut och gå snett nedåt, konstaterar Henrik Jönsson.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *