Åsa Melvanius
Åsa Melvanius vill automatisera processer. Foto: Lunds kommun.

Ramavtalar om administrativ robot

Lund och Malmö samarbetar för att automatisera administrativa processer. De båda kommunerna har undertecknat en gemensam ramavtalsupphandling med Capgemini.

Det offentliga Sverige går mot en framtid där resurserna för att kunna erbjuda en fortsatt bra välfärd blir mindre. Automatisering av vissa arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik därför kommer vara en viktig pusselbit i att framtidssäkra välfärden.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat har Lunds kommun identifierat mer än 120 administrativa arbetsprocesser som är möjliga att automatisera.

– Inom alla delar av kommunens verksamheter finns det många arbetsuppgifter som vi kan låta en robotmjukvara hantera för att låta våra medarbetare fokusera sin värdefulla tid och kompetens på mer värdeskapande aktiviteter, förklarar Åsa Melvanius, digitaliseringschef vid Lunds kommun.

Nu gör Lund gemensam sak med sin större granne Malmö. De båda kommunerna har undertecknat en gemensam ramavtalsupphandling med Capgemini som leverantör inom området Robotic Process Automation, RPA.

Upphandlingen möjliggör ett fördjupat samarbete inom automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik.

– Att samarbeta mellan kommuner är en självklarhet, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef vid Malmö stad.

Malmö stad och Lunds kommun kommer att dela utvecklingsplaner inom RPA. Självklart kommer man också att, för bästa möjliga effekt, utbyta erfarenheter, kunskaper och utvecklingsprocesser.

– Att få en partner som stöd för utveckling av arbetssätt inom RPA och att automatisera processer kommer att påskynda den redan pågående resan, säger Jimmy Jansson, IT-strateg som leder automatiseringsarbetet i Lunds kommun.

RPA ska användas för att avlasta medarbetarna från repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter som inte kräver specifika mänskliga egenskaper.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *