Åsa Melvanius
Åsa Melvanius vill automatisera processer. Foto: Lunds kommun.

Upphandlar automatisk administratör

Lunds kommun har identifierat mer än 120 administrativa arbetsprocesser som är möjliga att automatisera. Målet är nu att upphandla en kommungemensam plattform för processautomation.


I Lunds kommun ser man ett kraftigt ökat tryck på samhällstjänsterna. Den främsta orsaken till ett ökat rekryteringsbehov är demografisk.

– För att klara denna utmaning måste vi hitta nya sätt att göra saker på, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef med uppdrag att initiera, leda, samordna och driva den digitala omställningen i Lunds kommun.

Under senhösten har IT-avdelningen tillsammans med förvaltningarna identifierat över 120 arbetsprocesser, eller delar av processer, som skulle kunna automatiseras. Hit hör allt från ansökningar och schemaläggning till kassaavstämning.

– Jag tror verkligen att tekniken kan hjälpa oss att arbeta på ett effektivare sätt och ”göra mer med mindre”.

Med denna kartläggning som grund ger sig kommunen snart ut i en upphandling av en kommungemensam processautomationsplattform. Robotic Process Automation, RPA, handlar om att med datorns hjälp utföra repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter som inte kräver specifika mänskliga egenskaper.

Kommunallagen saknar idag uttryckligt stöd för beslut som är fattade helt automatiserat. Därför satsar Lunds kommun främst på automation av processer som inte innebär beslutsfattande.

I de fall det handlar om beslut kopplade till myndighetsutövning kommer den ”digitala medarbetaren” bara att ansvara för att sammanställa beslutsunderlag.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *