Nekas ansvarsfrihet för upphandling

Björn Magnusson

Björn Magnusson. Foto: Liberalerna.

Kommunfullmäktige nekar en politiker ansvarsfrihet för en upphandling som blev dyrare än beräknat. Staffanstorps kommunrevisorer vill dessutom polisanmäla och säga upp renhållningsavtalet.

I fjol godkände den liberale politikern Björn Magnusson, som tekniska nämndens ordförande, två fleråriga upphandlingar av renhållningstjänster i Staffanstorps kommun. För det nekas han nu ansvarsfrihet och inte heller omöjligt att han blir polisanmäld.

Det var efter det att kostnaderna för renhållningen ökat som politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott reagerade. I den utredning som kommunens tjänstemän gjort konsteras att Björn Magnusson överskridit sina befogenheter. Detta trots att han lyssnat på just – tjänstemännen.

Bedömningen är att upphandlingarna, värda 140 miljoner kronor, borde ha stoppats när kostnaden översteg budget. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska det säkerställas att det finns budgeterade medel. Alternativet hade enligt Sydsvenskan, som granskat affären, varit att överlämna beslutet till kommunfullmäktige.

Enligt Björn Magnusson är de kostnadsökningar som följer med källsortering inte oväntade:

– Kostnaderna för ett avancerat system överstiger givetvis ett system där man inte sorterar.

Kommunfullmäktiges beslut om att neka ansvarsfrihet öppnar för en skadeståndsprocess. Kommunrevisionen rekommenderar enligt tidningen polisamälan samt hävning av avtalet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *