Möbelköp med återbrukskrav

När Linnéuniversitetet upphandlade möbler till sina nya lokaler var kravet att leverantörerna skulle återbruka de gamla. ”En transparent metod som gjorde att vi sparade pengar och uppfyllde våra miljökrav”, konstaterar Tommy Andersson, funktionsansvarig för upphandling på Linnéuniversitetet.

När Linnéuniversitetet skulle flytta till 40 000 kvadratmeter nybyggda lokaler i Kalmar uppstod frågan: Vad händer med de möbler som inte ska med från de gamla lokalerna?

– Jag började fundera på hur vi på bästa och miljövänligaste sätt skulle kunna avyttra dem, säger Tommy Andersson, funktionsansvarig för upphandling på Linnéuniversitetet.

Det vanligaste är att den upphandlande enheten sköter ett sådant arbete själv. Men Linnéuniversitetet valde en annan lösning.

I upphandlingen togs det in krav på att leverantörerna av nya möbler även skulle sköta återbruk och återvinning av de gamla, och att detta skulle ingå i totalpriset.

– Vi hade kunnat köpa in tjänsten separat men insåg att vi inte kan möbelbranschen. Det gällde att hitta en affärsidé som funkade och som exponerade kostnaden. Vi vill kunna vara transparenta med att möblerna omhändertagits korrekt utifrån universitetets riktlinjer för ett hållbart samhällsbyggande, säger Tommy Andersson.

Ungefär 10 procent av möblerna fick följa med till de nya lokalerna. Av det som blev över har hälften återbrukats och resten återvunnits. En del av möblerna var från 80-talet.

– Sådana redigt stora skrivbord är svåra att sälja vidare, säger Tommy Andersson.

Hela upphandlingen omfattade omkring 28 miljoner kronor och omfattade 10 olika områden. Två leverantörer svarade, Kinnarps och Input Interiör, och båda antogs. Tommy Andersson hade hoppats att även mindre leverantörer skulle delta, men så blev det inte.

Vid utvärderingen fick leverantörerna lägga till kostnaden för återvinningen till totalpriset.

– Att ta ”bra betalt” för återvinningen hade alltså missgynnat dem, säger Tommy Andersson.

Upphandlingen gjordes 2018, och har följts av en mindre upphandling i november 2019. Utfallet av den kommer att redovisas i november i år.

 

FAKTA/ Så lyckades leverantörerna

Input Interiör

Återanvändning 61 procent, återvinning 39 procent

Kostnad för avveckling: 1,9 mkr

Intäkt från försäljning: 391 000 kronor

Besparing jämfört med att kasta osorterat på tippen: 550 000 kronor

 

Kinnarps

Återanvändning 56 procent, återvinning 44 procent

Kostnad för avveckling: 600 000 kronor

Intäkt från försäljning: 109 000 kronor

Besparing jämfört med att kasta osorterat på tippen: 122 900 kronor

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *