Eva-Lotta Sandberg, Gävle kommun.

Leder Gävles inköp i förändringstid

Med en ny organisation som en del av näringslivsavdelningen, ett nytt upphandlingsråd och en ny inköpspolicy sker stora förändringar inom Gävle kommuns inköp och upphandling.

-Spännande och spänstigt, summerar tillförordnade inköpschefen Eva-Lotta Sandberg de förändringar som genomförs och där en tydligare koppling till näringslivsutveckling är en central del.

Efter skilsmässan från Inköp Gävleborg har mycket kraft lagts ner på att ”bemanna upp” den nya enheten för inköp och upphandling, som i sin tur är en av tre enheter som bildar näringslivsavdelningen sedan 1 december ifjol.

-Intresset för våra nya tjänster har varit stort och det tror jag har samband med att många ser det som intressant att vara med och bygga upp en ny organisation. Inriktningen är att skapa en grundorganisation med 12-13 medarbetare i ett förstaläge och att det sedan kan bli ytterligare några tjänster, säger Eva-Lotta Sandberg.

Med sin långa och breda branscherfarenhet – bland annat som vd för AffärsConcept – har hon anlitats av Gävle kommun för att leda övergången till en självständig inköpsorganisation.

Lång erfarenhet av offentlig upphandling ger också perspektiv på hur en kommun kan samverka med näringslivet och hur anbudstorka kan motverkas.

-Jag kan känna att vi fastnat lite i databasernas smidighet – att lägga ut en annons och att man tänker att jobbet är gjort. Kanske fanns det delar i det gamla sättet att jobba mer uppsökande som vi kan ha nytta av. Inte så att man ska gå tillbaka till att söka leverantörer via gula sidorna, men ändå att jobba aktivt mot branschorganisationer.

-Vi glömmer bort ibland hur viktigt det är att vara en attraktiv kund och med en negativ utveckling med alltfärre anbud – runt fyra i snitt även om man kunde se ett trendbrott ifjol – så är det frågor som måste  prioriteras.

Att vara en del av den nya näringslivsavdelningen ser Eva-Lotta Sandberg som en smidig lösning för att samla kommunens kompetens och kontaktytor mot företagen.

-Vi vill vara en attraktiv kund och en attraktiv näringslivskommun. Det finns egentligen inget motsatsförhållande där, men kräver tydlighet på vissa områden.

Hur tänker du då?

-Att vi klargör vårt behov av att säkerställa goda affärer och att vi har lagstiftning att förhålla oss till. Visst kan det vara så att lokala företag har andra förväntningar och tror att man kan få fördelar. Men där vill jag vända på resonemanget – som en del av näringslivsavdelningen kan vi mer naturligt se till att de frågorna kommer upp och reds ut mot att istället ligga kvar dolt som en frustration bland företagare.

Från Gävle kommuns nya, politiska och blocköverskridande ledning – S, C, L, MP – är inriktningen tydlig.

Kommunens upphandlingar ska ha ett större leverantörsperspektiv och bygga på bättre planerade upphandlingar som främjar fler anbud. Satsningar på branschvisa dialogmöten ska vara en del av strategin

Samtidigt har ”politiken” ställt ett tydligt ekonomiskt krav på kommunens inköp och upphandlingar. Fullmäktige har i budget för 2020 utgått från att Gävle kommun kan spara 13 miljoner kronor genom effektivare inköp.

Striktare delegationsordning för inköp och avrop samt uppföljning av inköpsmönster lyfts fram som åtgärder för att klara det ekonomiska målet.

-En närmare dialog mellan vår enhet och verksamheterna är jätteviktig. Att plocka bort onödiga, kostnadsdrivande krav har prioriterats för att nå målet om effektivare inköp, säger Eva-Lotta Sandberg.

Förutom ett intensivt rekryteringsarbete till den nya enheten under våren har Gävle kommun även arbetat med en ny inköps- och upphandlingspolicy samt formerna för det nya upphandlingsrådet som ett forum för att lyfta generella frågor mellan kommun och näringsliv.

-Jag tror bland annat att rådet kan göra en insats för att vi ska hitta bra sätt att nå ut med kunskap till företagen om att jobba med anbudsgivning. Det kanske inte alltid handlar om utbildningsinsatser utan att använda de goda kanaler som finns genom bland annat Upphandlingsmyndigheten för att fler ska komma över de trösklar som finns och verkligen satsa på att  konkurrera om offentliga kontrakt.

Med länssamarbetet som historia ser Eva-Lotta Sandberg möjligheter att locka fler lokala små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.

-Det handlar inte bara om att man får en enklare kontaktväg till kommunen genom vår nya organisation. Vi kommer ju även att söka mer av avtalslösningar som är geografiskt mer avgränsade och som därmed blir mer attraktiva för lokala företag att konkurrera om, säger Eva-Lotta Sandberg och tillägger:

-Att kommunen lämnat Inköp Gävleborg gör inte att vi sluter oss. Vi hoppas verkligen på bra, nya samarbete i olika konstellationer utifrån vad som passar med kompetens i respektive organisation och vad som ska upphandlas. Det kan vara med en grannkommun som Sandviken, som inte varit med i länssamarbetet, de kommuner som varit en del av Inköp Gävleborg eller regionen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *