Lina Haglund
Lina Haglund gläds över att samarbetsandan lever kvar. Foto: Inköp Gävleborg.

Samarbetet fortsätter på nya vägar

Gävles utträde spräckte kommunförbundet Inköp Gävleborg. Under hösten har medlemskommunerna börjat skapa egna upphandlingsorganisationer och förbundets roll blir nu att förvalta cirka 2 000 aktiva avtal.

Inköp Gävleborg har i många år betjänat nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun med samordnade upphandlingar, e-handel samt stöd och rådgivning. Med en sammanlagd inköpskraft på cirka fyra miljarder kronor har kostnaderna kunnat pressas med cirka 20 procent.

År 2017 bestämde Gävle, som är den största kommunen i samarbetet, att upphandla i egen regi. Det utträdet blev spiken i kistan för Inköp Gävleborg.

Under hösten påbörjade medlemskommunerna arbetet med att skapa organisationer för att kunna göra upphandlingar på egen hand. Sedan årsskiftet har kommunerna eget upphandlingsansvar för nya upphandlingar, oavsett belopp.

Den samarbetsanda som präglat Inköp Gävleborg försvinner emellertid inte helt. Hälsingekommunerna Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig håller på att bygga upp ett nätverk där man har ambitionen att genom avtalssamverkan göra utvalda upphandlingar gemensamt.

De tre gästrikekommunerna har lite olika spår. Älvkarleby upphandlar i egen regi medan Ockelbo och Hofors för dialog med andra parter om gemensam samverkan.

Förbundsdirektören Lina Haglund är kvar ett par månader till för att sedan gå över till sitt nya sektionschefsjobb på Skatteverket. Även hennes gamla kolleger går vidare i sina karriärer:

– Av Inköp Gävleborgs 17 anställda upphandlare går fem över till hälsingenätverket, en till Gävle kommun och övriga börjar hos andra upphandlande organisationer och myndigheter.

Hon berättar att även kundtjänstmedarbetare, e-handelsansvariga och ledning/stab har landat hos nya arbetsgivare.

– Det känns mycket bra efter några tuffa år med osäkerhet om hur framtiden för förbundet skulle se ut.

Inköp Gävleborg kommer att förvalta ingångna avtal som löper i upp till sex år framåt. De är cirka 2 000 till antalet. Avtalsleverantörer påverkas inte under denna övergångsperiod eftersom beställningar och leveranser sker som vanligt tills respektive avtal löper ut.

– Därefter är politikens tanke att likvidera förbundet, summerar Lina Haglund.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *