Gränslös satsning på utsläppsfri leverans

Helena Sköld Lövgren

Helena Sköld Lövgren. Foto: Region Värmland.

EU slår ytterligare ett slag för gröna och innovativa upphandlingar. Göteborg och Örebro deltar tillsammans med en räcka andra nordiska städer i ett projekt som syftar till utsläppsfria leveranser av varor och tjänster.

Örebro kommun deltar tillsammans med andra upphandlande myndigheter i de nordiska länderna i ett EU-projekt kring gröna och innovativa upphandlingar. Målet är bidra till en utsläppsfri marknad för leverans av varor och tjänster genom att samarbeta kring offentlig upphandling.

– Projektet är tänkt att ta fram en gemensam kravställning för Norden för att skynda på omställningen mot utsläppsfria leveranser av varor och tjänster, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef vid Örebro kommun.

Just nu pågår arbetet med att identifiera och enas om gemensamma behov och utmaningar. Därefter kommer en så kallad marknadsdialog att genomföras, vilket innebär att ett leverantörsmöte för dialog kommer att hållas i Oslo om en månad.

– Syftet är även att driva på innovation och att hitta nya lösningar.

För Örebros del innebär det här att miljöpåverkan av transporter blir mindre, liksom att transporterna blir säkrare.

Helena Sköld Lövgren trycker på det nyttan av att offentliga myndigheter går ihop för att ställa krav på Norden-nivå:

– Det är positivt för framtiden och rent av nödvändigt ur klimatsynpunkt.​

Utöver Örebro och Göteborg ingår Bergen, Gladsaxe, Kaarina, Kristiansand, Oslo, Trondheim och Åbo i projektet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *