Björn Risinger
Björn Risinger vill se ännu fler miljökrav. Foto: Jeanette Hägglund.

Miljökrav lyfts i allt fler upphandlingar

Statliga myndigheter blir stadigt bättre på att ställa miljökrav vid upphandling. Fast exempelvis Skatteverket skulle definitivt kunna göra mer.

Enligt en rapport från Naturvårdsverket blir statliga myndigheter allt vassare på att ställa miljökrav vid sina upphandlingar. Av en total upphandlingsvolym på 76 miljarder kronor ställdes denna typ av krav vid köp för 58 miljarder kronor, vilket motsvarar 76 procent av inköpen.

Trots en ökning med 16 procentenheter jämfört med år 2015 är Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, inte riktigt nöjd. Han poängterar att myndigheterna tillsammans med bland annat kommuner och näringsliv är viktiga aktörer för att minska miljöbelastningen.

– Både takten och ambitionen i åtgärdsarbetet måste öka för att de miljö- och energipolitiska mål som har satts upp nationellt och globalt ska nås.

Alla myndigheter är heller inte lika duktiga på att formulera miljökrav. Av de största upphandlarna utmärker sig Skatteverket och Försvarets Materielverk särskilt negativt. I topp ligger Trafikverket.

Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, gläds över att statliga myndigheter i större utsträckning ställer miljökrav i sina upphandlingar.

– Det tyder på att myndigheterna använder upphandling som ett verktyg för att nå de nationella och globala hållbarhetsmålen, menar hon.

Miljökrav kan med fördel ställas vid upphandling av elavtal, resebyråtjänster, fordon och IT-utrustning. Dessutom anger de flesta myndigheter att de strävar efter att köpa ekologiska produkter.

Redovisningen, Miljöledning i staten 2016, baseras på rapporter från de 185 myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *