Kungsgatan i Lund
Kungsgatan i Lund. Foto: Miriam Preis.

Fyra av åtta upphandlingar otillåtna

Fyra av åtta stickprov bedöms som otillåtna direktupphandlingar. Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun får även revisorskritik för automatisk avtalsförlängning samt att man haft svårt att hitta och visa upphandlingsdokument.

När EY, på uppdrag av kommunrevisionen, granskar Lunds kommuns kultur- och fritidsnämnd blir det en hel del anmärkningar på hur upphandlingarna sköts.

Enligt granskarna är nämndens beslutade styrdokument tydliga och ändamålsenligt utformade utifrån lagstiftningens krav och intentioner. Däremot brister det en hel del i det praktiska utförandet. Bedömningen är att nämnden måste stärka sin kontroll av upphandlingar och inköp.

Britt Svensson, socialdemokratisk ordförande i kommunrevisionen, säger till Sydsvenskan att det definitivt behövs en skärpning:

– Lagen om offentlig upphandling gäller dem också.

Åtta upphandlingar valdes ut för stickprovskontroll. Endast två av åtta granskade stickprov har inte föranlett några kommentarer.

Fyra upphandlingar klassas som otillåtna direktupphandlingar. Ett av fallen sticket ut särskilt eftersom entreprenören, ett byggföretag, under 2016 fakturerade inte mindre än 10,7 miljoner kronor.

I flera av de skärskådade upphandlingarna har kommunen haft uppenbara problem att hitta igen dokument att överlämna till revisionen. Detta föranleder granskarna att konstatera allvaret i att nämnden inte kan uppvisa underlag som styrker och tydligt visar att en konkurrensutsättning genomförts.

Avtalshanteringen får rätt frän kritik i revisionsrapporten. Avtal har i ett fall automatiskt förlängts, vilket mot bakgrund av lagstiftningens krav på konkurrensutsättning inte bedöms vara någon vidare idé.

Även rutinbrister uppmärksammas. Alla avtal är inte undertecknade och daterade som de borde. Vikten av att säkerställa undertecknade avtal förklaras med att detta är bra att ha vid exempelvis en eventuell konflikt med leverantören.

Kultur- och fritidsnämnden har fram till den 22 januari 2018 på sig att presentera en plan för att rätta till missförhållandena.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *