Ylva Johansson
Ylva Johansson reformerar. Foto: Kristian Pohl.

Ska upphandla mycket mer framöver

Arbetsförmedlingen kommer att framöver bli en betydligt mer upphandlande myndighet än idag. Ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem ska utvecklas.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär ett större inslag av köpta tjänster från externa leverantörer än idag. Omstöpningen är resultatet av den överenskommelse som regeringen slutit med Centerpartiet och Liberalerna.

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer Arbetsförmedlingen att fokusera på att bedöma individers behov. Själva insatserna överlåts till andra aktörer. Fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben.

Förberedelsearbetet inför Arbetsförmedlingens reformering inleds nu. Myndigheten för regeringens uppdrag att bland annat analysera hur upphandling och kontroll ska utformas så effektivitet, kvalitet, konkurrensneutralitet och kostnadseffektivitet kan säkerställas.

– Det ger oss ramar för hur vi går vidare i arbetet mot en ny arbetsmarknads­myndighet, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Regeringen slår fast att det är lagen om valfrihetssystem, LOV, som ska vara utgångspunkten för det nya systemet. Arbetsförmedlingen ska även svara på frågan om det vid vissa särskilda omständigheter kan vara mer ändamålsenligt att upphandla vissa tjänster enligt lagen om offentlig upphandling.

Till de nyckelfrågor som ska belysas hör ersättningen till aktörerna inom valfrihetssystemet. Målet är en modell som främjar kvalitet i upphandlade tjänster, goda resultat och incitament för aktörerna att ge stöd till alla arbetssökande.

I instruktionen nämns särskilt idéburen sektor. Analysen förväntas ge svar på frågan kring den idéburna sektorns förutsättningar att i det reformerade systemet till exempel bistå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommunerna är viktiga aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området. Arbetsförmedlingen ska därför lägga vikt vid att skapa system för samordning och samverkan med kommunsektorn.

Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation vid Almega, välkomnar att reformarbetet med Arbetsförmedlingen påbörjas:

– Fristående jobbförmedlare har bättre kontakter med arbetsgivare och kan ge arbetssökande mer stöd.

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än år 2021. Hela den analys som ska svara på dessa frågor ska vara färdig senast den 1 november.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *