Aktiv uppföljning skärper kvaliteten

Martin Kruse

Martin Kruse följer upp kvalitet. Foto: Lina Siksjö.

Arbetsförmedlingen säger upp avtal med 40 av 180 leverantörer av stöd- och matchningstjänster. En väl genomtänkt upphandling hjälper till att premiera kvalitet i utförande.


Stöd och matchning är en tjänst som Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande som behöver förstärkt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Det handlar om handfast assistans såsom verktyg i jobbsökandet och hjälp med att knyta kontakter med arbetsgivare.

Rent praktiskt utförs tjänsten av cirka 180 upphandlade leverantörer utspridda på drygt 1 200 platser landet över. Tack vare bland annat systemet för rating av dessa leverantörer, som både hjälper deltagarna att välja och ger Arbetsförmedlingen ett skarpt uppföljningsverktyg, prisades denna upphandling med fjolårets Anbudspris.

Nu drar Arbetsförmedlingen nytta av uppföljningsmöjligheten. Med tre månaders varsel avslutas avtal med sammanlagt 40 leverantörer.

– Ja det stämmer att vi gjort ytterligare en genomlysning av leverantörernas prestationer och baserat på den sagt upp avtalen med dem som presterat sämst och med dem som haft för få deltagare, bekräftar Martin Kruse, upphandlingschef vid Arbetsförmedlingen.

Hos 32 leverantörer är orsaken för låga resultat. De aktuella företagen hör till de tio procent av leverantörerna som har de lägsta resultaten vid de två senaste utvärderingarna. Avtal med ytterligare åtta leverantörer avslutas på grund av för få deltagare.

Ur ett affärsmässighets- och kvalitetsperspektiv ser Martin Kruse avtalskonstruktionen som mycket lyckad:

– Tjänsten är upphandlad enligt LOV och vi har försäkrat oss om möjligheten att, förutom genom deltagarens valfrihet, på ytterligare ett sätt premiera kvalitet i utförandet.

Petter Carolusson, chef för enheten Externa tjänster vid Arbetsförmedlingen, berättar att man arbetar systematiskt med att höja kvalitet i Stöd och matchning:

– Idag går i genomsnitt tre av tio deltagare till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad tjänst. Ambitionen är att resultaten ska öka rejält över tid, säger han.

Drygt 1 400 personer berörs av uppsägningarna. De kan fortsätta med vald leverantör fram till dess att avtalen upphör den 16 juli, men de har även möjlighet att välja en ny leverantör.

Arbetsförmedlingen anlitar sammanlagt omkring 250 privata leverantörer. Under 2017 upphandlades externa tjänster till ett värde av 5,8 miljarder kronor. Stöd och matchning, som är en av de största köpta tjänsterna, stod för 1,3 miljarder kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *