Irene Svenonius
Vill se samma karantänsregler inom alla kommuner och landsting. Foto: SLL.

Vill sätta lokalpolitiker i karantän

Regeringen föreslår karens för statsråd och statssekreterare som går över till näringslivets tjänst. Styret i Stockholms läns landsting vill se liknande regler för politiker på kommunal och regional nivå.

Regeringen vill sätta stopp för statsråd och statssekreterares snabba karriärbyten. Som Inköpsrådet kunnat rapportera kommer det, om förslaget går igenom, att bli aktuellt med en upp till årslång karantän vid övergångar till näringslivet.

Det karantänsförslag som regeringen just lämnat till Lagrådet för yttrande gäller endast på statlig nivå. Några motsvarande regler för kommuner samt landsting/regioner finns inte – och föreslås inte heller.

Alliansen i Stockholms läns landsting tar därför initiativ till att se över vad som bör gälla när personer avslutar sin tid som ledande politiker i kommuner, regioner och landsting. Målsättningen är att inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, kunna komma fram till en nationell riktlinje.

Irene Svenonius, moderat finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, säger att det handlar om medborgarnas förtroende för demokratin:

– Därför är det är viktigt att det finns tydliga och gemensamma regler för övergångar från politik till organisationer och näringsliv även när det gäller Sveriges kommuner, regioner och landsting.

Att allmänheten har högt förtroende för kommuner och landsting beskrivs som en grundförutsättning för demokratin. Hon anser att karens – och hur den ska hanteras såväl praktiskt som ekonomiskt – måste utredas.

– Jag vill att vi ska ha en blocköverskridande samsyn i frågan och att vi tar detta initiativ tillsammans i SKL.

Enligt Irene Svenonius är det för allmänhetens insyn viktigt med regler kring vilka uppdrag förtroendevalda åtar sig efter avslutad tjänstgöring i landstinget. Åsikten är att sådana regler bör vara gemensamma för alla kommuner, regioner och landsting.

Frågan väntas komma upp i SKL:s styrelse vid ett möte den 16 mars.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *