Karantänsregler ska stoppa snabba karriärbyten. Foto: Jacob Sjöman.

Rött ljus för toppolitiker

Toppolitiker ska förhindras från att byta sida övernatt. Statsråd och statssekreterare som vill gå till näringslivet får med regeringens nya förslag karantän i upp till ett år.

Regeringen vill från den 1 juli se restriktioner för statsråd och statssekreterare som går över till exempelvis lobbyorganisationer och privata företag. I dag finns få regler på detta område, något som Sverige fått internationell kritik för.

– I Sverige har vi varit naiva, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Vi är ett av få länder där det saknas regler för övergångar mellan politik och näringsliv.

Han poängterar att ministrar och statssekreterare representerar medborgarnas intresse och ska inte utan vidare kunna bli lobbyister:

– Det förtroende, makt och insyn uppdraget innebär ska inte kunna utnyttjas på ett sätt som kan skada det offentliga eller skapa misstankar om korruption.

Restriktionerna ska skydda från personer som i ett nytt uppdrag använder information som kan innebära en risk för ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild eller att allmänhetens förtroende för staten skadas.

– Nu säkerställer vi att övergångar sker öppet och att lämplighetsprövningar görs.

Förslagen i lagrådsremissen överensstämmer i det mesta med den statliga utredningen Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3) som presenterades för ett drygt år sedan.

Rent praktiskt handlar det om att sätta statsråd och statssekreterare som avslutat sitt uppdrag eller anställning i karantän under tolv månader. Vill vederbörande påbörja nytt uppdrag eller anställning under den tiden ska en särskild nämnd pröva frågan.

Förslaget är att inrätta ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Nämnden ska pröva övergångar till verksamheter där staten inte är huvudman, inklusive helt eller delvis ägda statliga bolag.

De föreslagna reglerna omfattar inte exempelvis kommunala förtroendeuppdrag och inte heller partipolitiska uppdrag. Ardalan Shekarabi hoppas att Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska ta fram riktlinjer även för övergångar mellan kommuner/landsting/regioner och näringsliv.

Det finns bred politisk enighet i denna sakfråga.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *