Nya sedlar

Så mycket mindre tjänar kvinnorna

Upphandlarnas löner är inte jämställda. Kvinnor tjänar genomgående sämre, även om man tar hänsyn till utbildning, erfarenhet, specialisering eller var upphandlarna arbetar. Det visar Inköpsrådets löneenkät

Kvinnliga upphandlare tjänar i genomsnitt 37 696 kronor per månad. Motsvarande siffra för männen är 2 797 kronor högre (40 492 kronor). Det kan bero på andra faktorer än kön, till exempel, är det procentuellt sett fler något fler män som arbetar som upphandlare i Stockholm, än i mindre orter. Lönen är högre i Stockholm, vilket skulle kunna förklara skillnaden. Det gör den dock inte. Jämför vi lönen mellan kvinnor och män på samma typ av ort, kvarstår en skillnad i lön.

På mindre orter (med färre än 50 000 invånare) tjänar män 8,0 procent mer än kvinnor. I Stockholm är skillnaden större, 10,4 procent eller 4 321 kronor per månad. Lägger vi också till utbildning och jämför kvinnor och män med universitetsexamen är det också en löneskillnad, i det här fallet på 6,2 procent eller 2 422 kronor.

Entreprenadupphandlare tjänar mer än övriga upphandlare. Skillnaden är nästan 5 000 kronor per månad.

Även sett till erfarenhet kvarstår löneskillnaden. Män som har mindre ett års erfarenhet tjänar 9,0 procent mer än kvinnor med samma erfarenhet. Skillnaden håller i sig för spannet 1-3 och 3-6 års erfarenhet. Däremot krymper skillnaden vid erfarenhet mellan 6-10 eller 10-15 år. I dessa spann tjänar männen två till tre procent mer än kvinnorna.

När vi tidigare har gjort den här typen av jämförelser har vi fått frågor om skillnaden inte kan bero på att det är fler manliga upphandlare som arbetar med entreprenad eller it-upphandlingar, områden som ska betala sig bättre. I den senaste löneenkäten ställde vi därför frågan om de var specialiserade på ett visst område. Vi definierade det som att de arbetade minst 80 procent av tiden med den typen av upphandlingar.

Det visar sig mycket riktigt att entreprenadupphandlare tjänar mer än övriga upphandlare. Skillnaden är nästan 5 000 kronor per månad. Däremot var könsfördelningen jämn. Av de 145 personer i undersökningen som angav att de var specialiserade på entreprenader var 73 kvinnor och 72 män. Kvinnorna tjänade i genomsnitt 3 615 kronor mindre än männen.

It ger också bättre lön

Det var färre renodlade it-upphandlare i undersökningen, totalt 79 personer angav den specialiteten och av dessa var 60 procent män. Även i den här gruppen tjänar männen mer, närmare bestämt 10 procent eller 3 771 kronor mer per månad. It-upphandlare tjänar också bättre, 2 700 kronor, än övriga upphandlare (då har vi också tagit bort entreprenadupphandlare från gruppen övriga).

En annan skillnad mellan könen är titeln. I undersökningen är 60 procent av upphandlarna kvinnor, medan förhållandet är det omvända för upphandlingschefer: 40 procent kvinnor. Vi har alltså inte tagit med cheferna i lönejämförelserna här ovan.

Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Analyserna bygger på en löneenkät som är genomförd av Inköpsrådet under oktober-november 2016.

Inköpsrådets lönestatistik


Du kan själv göra urval och analyser på löneläget via Inköpsrådets tjänst. Du kan se hur lönen varierar med fem olika faktorer och även för sju andra titlar utöver upphandlare. Gå direkt till Lön för upphandlare och andra tjänster.

Läs våra analyser av löner och förmåner för dem som jobbar med offentlig upphandling:
Så mycket ökar upphandlarnas löner
Faktorerna som höjer din lön
Så mycket mer tjänar männen
IT-upphandlare tjänar mer - så stor är skillnaden
Här får upphandlarna bonus
Så mycket mer tjänar entreprenadupphandlare
Hur mycket tjänar en upphandlingsansvarig?

 

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *