Sirpa Paatero
Sirpa Paatero effektiviserar upphandling. Foto: Laura Kotila.

Finsk samordning sparar pengar

Stat och kommun i Finland köper sedan några veckor tillbaka varor och tjänster tillsammans. Förhoppningen på den gemensamma inköpscentralen är bättre upphandlingar och större volymer som ska sänka priserna.

KL-Kuntahankinnat, som ägs av Finlands Kommunförbund, har gått samman med den statligt ägda inköpscentralen Hansel. Motiveringen till förändringen är bland annat stärkt upphandlingskompetens.

Kommunminister Sirpa Paatero:

– Målet med arrangemanget är att utveckla kompetensen i fråga om offentliga upphandlingar i Finland och att slå samman köpmängderna till en större helhet, vilket effektiviserar upphandlingen och sparar på skattemedel.

Störst effektivitetsnytta och besparing uppnås vid upphandling av produkter och tjänster som köps i stora mängder och som kan standardiseras. Samordningen beräknas ge besparingar på upp till drygt 20 procent jämfört med decentraliserade upphandlingar.

– Det är utmärkt att de sakkunniga vid två bolag tack vare denna förändring får möjlighet att slå samman sin erfarenhet och att utveckla ännu bättre förfaranden tillsammans, säger Anssi Pihkala, vd för Hansel.

Till de övriga fördelar som förs fram hör enhetligare förfaringssätt vid konkurrensutsättningar. Det bedöms i sin tur göra det lättare för företag, även marknadens små aktörer, att lämna anbud. Löftet är ansvarsfulla upphandlingar som främjar innovation.

Hansel ägs av finansministeriet till 65 procent. Resterande 35 procent kontrolleras av Finlands Kommunförbund. KL-Kuntahankinnats personal har övergått i Hansels tjänst.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *