Therese Klaar, chef för enheten för upphandling av varor och tjänster vid Statens Inköpscentral.
Vill hjälpa dem som inte riktigt hinner med uppföljningen. Foto: United Frog Studios.

Ramavtal för den som inte hinner

Knappa upphandlingsresurser gör att uppföljning inte sällan prioriteras ned. Statens inköpscentral planerar därför en upphandling av revisions- och granskningstjänster för myndigheter som vill men inte hinner.

Trots att det under flera år har varit fokus på behovet av ökad uppföljning av genomförda upphandlingar är det fortfarande ett område som ofta får stå tillbaka. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet hoppas att kunna ändra på den saken.

En förstudie inför upphandlingen av ett statligt ramavtal för revisions- och granskningstjänster inleds nu i januari. Therese Klaar, chef för upphandling av varor och tjänster, säger att det kommande ramavtalet riktar sig till statliga myndigheter som vill stärka sin uppföljning trots att de egna resurserna kanske inte räcker till.

– De statliga ramavtalen förvaltas och följs upp av oss på Statens inköpscentral under hela avtalstiden. Vi vill nu stödja statliga myndigheter i ambitionen att förbättra uppföljningen på de områden där vi inte erbjuder ramavtal.

Hon poängterar att det sällan är ambitionen som saknas när det inte följs upp tillräckligt.

– För många tar fortfarande ofta mer brådskande uppgifter över och uppföljningen skjuts på framtiden. Det är lätt att förstå att kärnverksamhetens behov av varor och tjänster prioriteras när resurserna är knappa.

Verkligheten ser fortfarande också ut så att många upphandlingsavdelningar inte är tillräckligt dimensionerade. Resurserna räcker inte riktigt till för att följa upp krav som ställts på hållbarhet, kvalitet och avtalade priser.

Therese Klaar är övertygad om att uppföljning av inköpen intresserar ledningen för varje offentlig verksamhet.

– I förlängningen handlar det om förtroendet för den offentliga affären. Att vi följer upp att vi faktiskt får vad vi betalar för är en grundläggande trovärdighetsfråga.

Dessutom menar hon att ökad uppföljning också stärker upphandlarna i sin profession:

– Ja, jag tror att det är viktigt att som tjänsteman få känna att arbetet görs fullt ut och att få se resultatet.

Statens inköpscentral vill nu ha feedback för att bland annat kunna sålla fram de områden som är intressanta för ramavtal samt hur tjänsterna ska vara utformade. Hittills står uppföljning av miljökrav, sociala krav och avtalstrohet på listan.

– Vi vill att så många som möjligt anmäler sig till referensgruppen!

Matilda Sjögren är projektledare för förstudien och det är hon som ska kontaktas av dem som är intresserade av att påverka upphandlingens inriktning.

– Vi hoppas på en god och kreativ dialog som kan leda till riktigt bra ramavtal på området, summerar Therese Klaar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *