Dialog för bästa tänkbara avtal

Intresset är på topp från både leverantörer och samverkande kommuner för Göteborgs stads upphandling av återbrukade möbler för kontor och offentliga miljöer. Dialogen är nu i full gång och målet är att kunna annonsera en upphandling innan sommaren.

Som ett led i att nå hållbarhetsmål 12 i FN:s Agenda 2030 arbetar Göteborgs stad på att klimatsäkra sin möbelhantering. Även på andra håll i landet spirar intresset för begagnat.

Just nu förbereds i Göteborg en upphandling av varor och tjänster för återbruk av möbler till kontor och offentliga miljöer. Bakom den står Kim Lundqvist, upphandlare vid Inköp och upphandling, och miljöspcialisten Frida Torbäck som jobbar på hållbarhetsenheten.

De berättar att både Göteborgs stad och samverkande kommuner har efterfrågat denna typ av produkter och tjänster:

– Utöver möjlighet att beställa begagnade möbler, istället för nyproducerade, har även renoverings- och rekonditioneringstjänster för att kunna återanvända befintliga möbler efterfrågats. Därför hoppas vi att kunna inkludera hantverkstjänster för möbler och inredning likväl som inrednings- och projektledartjänster för återbruksmiljöer.

I och med att ramavtalsområdet är nytt lägger Inköp och upphandling stor omsorg på dialog med marknadens aktörer. En RFI (Request for Information) kompletteras av dagens öppna dialogmöte med inte färre än fyrtio personer föranmälda:

– Vi ser det höga antalet deltagare som positivt och hoppas att vi tillsammans kan utforma ett upplägg som är intressant för såväl leverantörer som beställare, säger Kim Lundqvist.

Kan du avslöja något om vad som framkommit av RFI-svaren?

– Att det finns ett stort intresse hos leverantörerna med många nya frågeställningar som vi inte hade tänkt på innan. Dem tar vi nu med oss till dialogmötet för vidare diskussion.

Målet att landa i ett avtal som i upplägg och villkor fungerar praktiskt för samtliga parter. Hur pass populärt väntas det kommande ramavtalet bli?

– Väldigt svårt att säga eftersom det blir ett helt nytt ramavtalsområde. Avtalet för nyproducerade möbler och inredning omsätter jämförelsevis cirka 100 miljoner kronor per år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *