Redan lång avtalslöshet blir längre

Tolkförmedlingstjänster är sedan mer än ett år avtalslöst område inom statsförvaltningen. Efter att kammarrätten nekat klagande företag prövningstillstånd är nu frågan om hur Högsta förvaltningsdomstolen ställer sig.

Statens inköpscentrals ramavtal för tolkförmedlingstjänster löpte, efter maximalt utnyttjande av förlängningsoptioner, ut den sista oktober 2017. Trots att tilldelningsbeslut meddelades i maj i fjol är det svårt att få till nya avtal.

Kammarkollegiets upphandling begärdes, liksom förra gången, överprövad. Klagomålet från Semantix gick primärt ut på att vissa anbud borde förkastas på grund av onormalt låga priser.

Åsikten är att otydliga krav kan ha fått anbudsgivare att missförstå förutsättningarna och på så sätt resulterat i alltför låga anbud. Kammarkollegiet går till försvar med att man självklart inte vill sluta avtal med företag som inte kommer att leverera till avtalade priser och villkor.

Förklaringar har därför begärts in från anbudsgivare med priser under en viss nivå. Dessa kan enligt Semantix dock inte anses trovärdiga.

Kollegiet noterar att alla utom en av de leverantörer som klagande företag vill se uteslutna har varit med på det tidigare ramavtalet – och bör därmed också ha erfarenhet av bland annat myndigheternas avropsmönster.

Förvaltningsrätten dömde till inköpscentralens fördel. Processen rullade därefter vidare till kammarrätten som i slutet av december kom fram till att inte meddela prövningstillstånd.

Det beslutet är nu överklagat. Högsta förvaltningsdomstolen, som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har beslutat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

År 2014 omsatte Statens inköpscentrals ramavtal för tolkförmedningstjänster cirka 130 miljoner kronor. Året därpå ökade summan till cirka 160 miljoner kronor. Polis, domstolar, kriminalvård och försäkringskassa är de flitigaste avroparna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *