John Johansson
John Johansson avbryter upphandling. Foto: Socialdemokraterna.

Elva anbud: inget levde upp till kraven

Elva anbudsgivare ville bli del av Örebro kommuns nya valfrihetssystem för hemvård. Fast upphandlingen avbryts eftersom samtliga anbud underkänts på grund av att de inte uppfyller kravbilden.

Från och med den 15 april nästa år skulle Örebro kommun lämna LOV-systemet för hemvårdens omsorgsdel. Planen var att i lika delar fördela den hälft av omsorgstjänsterna som kommunen inte utför i egen regi på fem LOU-upphandlade privata företag.

Så blir det antagligen inte. Kommunen avbryter upphandlingen av nytt valfrihetssystem inom hemvården.

– Inget av de inkomna anbuden för upphandling har kvalificerat sig genom att uppfylla de obligatoriska kraven, säger John Johansson, socialdemokratisk ordförande i Programnämnd social välfärd, som har fattat ett ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen.

Sammanlagt elva anbud lämnades i upphandlingen. Inget av dem lever upp till samtliga krav. Bristerna finns i grundläggande kvalitet kring exempelvis ledningssystem, genomförandeplan och säkerhet.

– Vi kan inte gå vidare med upphandlingen, men vi jobbar nu vidare med målet att säkerställa en god omsorg till alla örebroare.

Den ovanligt stora andelen underkända anbud till trots håller John Johansson inte med den politiska oppositionen i kommunen om att anbudsprocessen har gått för fort. Till Sveriges Radio P4 Örebro säger han:

– Det är klart att man kan vara självkritisk, men jag ser inte det som problemet.

Majoriteten inom Programnämnd social välfärd kommer nu att fortsätta diskussionerna om hur framtidens valfrihetssystem inom hemvården ska se ut.

– Vi kommer att ha ett system där örebroarna kommer kunna välja utförare, men exakt hur det ser ut kommer vi att återkomma till inom kort, säger Anna Andersson, kristdemokratisk vice ordförande i nämnden.

Annika Tholster, presidieledamot för Centern i Programnämnd social välfärd:

– Målet om en ekonomi i balans, valfrihet och kvalitet ligger fast.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *