John Johansson
John Johansson skrotar LOV. Foto: Socialdemokraterna.

”Bra för både kunder och företag”

Örebro kommun skrotar dagens LOV-baserade valfrihetssystem för omvårdnadstjänster. Upphandling enligt LOU bedöms förbättra för såväl kunder som de företag som erbjuder tjänsterna.

Omvårdnadstjänster styrs i många kommuner genom lagen om valfrihetssystem. Fast det saknas inte invändningar mot hur LOV fungerar. John Johansson, socialdemokratisk ordförande i programnämnd Social välfärd, förklarar varför Örebro kommun nu ställer om till LOU-upphandling:

– Med nuvarande valfrihetssystem finns ett stort in- och utflöde av utförare som innebär minskad kontinuitet för individen och ökad administration för kommunen.

Med start våren 2020 kommer det i Örebro att finnas sex utförare av omvårdnadstjänster: kommunen och fem upphandlade privata utförare. Hälften av verksamheten ska utföras i kommunens egen regi och resterande halva fördelas mellan privata utförare i fem lika stora delar.

Skillnaden är stort gentemot kommunens nuvarande upplägg som baseras på LOV. I det kan alla företag som uppfyller kraven ansöka om att bli utförare av omvårdnadstjänster. Framöver kommer samma utförare ha hand om stödet under hela dygnet, samt besvarande av larm och hälso- och sjukvårdsinsatser.

– För utförarna förbättras förutsättningarna för långsiktig planering och ekonomisk stabilitet, menar John Johansson.

Upphandlingsperioden, där företag ansöker om att få bli utförare av omvårdnadstjänster, pågår fram till den 17 juni. I oktober kommer tilldelningsbeslut. Därefter ska kunderna välja vilken utförare de vill ha i det nya systemet som börjar gälla den 15 april 2020.

Serviceinsatser, som till exempel hjälp med till exempel städning, tvätt och inköp, berörs inte av förändringen. De fortsätter på samma sätt som idag.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *