Poul Taankvist
Poul Taankvist bjuder på råd. Foto: Moderniseringsstyrelsen.

Egna rådgivare minskar konsultbehovet

Kvalificerad upphandlingsrådgivning i egen regi ska minska danska myndigheters konsultberoende. Experter från Moderniseringsstyrelsen och Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står för råden.


Danmark har just fått ett statligt rådgivningscenter för upphandling. Bakom Rådgivningsenheden Statens indkøb står Moderniseringsstyrelsen i samarbete med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Syftet med den nya enheten, som ska betjäna statliga myndigheter och ministerier med upphandlingsrådgivning, är att göra bättre affärer. Poul Taankvist, chef för Moderniseringsstyrelsen, ser fram mot att vässa danska statliga upphandlingar med lösningsorienterade råd, verktyg och kunskaper:

– Utöver att minska de statliga utgifterna för externa konsulter hoppas jag att även stärka och utveckla kompetens hos medarbetare genom nya nätverk, kurser och mentorskap.

Råd kommer att ges inom ett brett fält: det ska gå att få svar på juridiska, praktiska och kommersiella frågor. Redan från start har enheten ett dussintal rådgivare. Verksamheten väntas vara fullt utbyggd nästa år och tjänsteutbudet kommer successivt att öka.

Jakob Hald är generaldirektör för Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Han ser fördelar i att samla rådgivningsresurserna på ett ställe:

– Vi behöver den kunskapen för att skapa enkla och effektiva processer när vi köper in till staten. Köpare och säljare kommer att gynnas och konkurrensen främjas.

Danska regeringen är upphandlingsaktiv. En översyn av lagstiftningen på området har inletts och till de praktiska nyheterna hör inrättandet av ett Forum for udbud i syfte att utveckla landets upphandlingskultur.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *