Dags att göra sig mer attraktiv

David Fridner

David Fridner. Foto: Stockholms universitet.

Offentlig sektor måste arbeta målmedvetet för att göra sig till en attraktiv kund till bra leverantörer. Ny forskning visar att det stimulerar konkurrensen och dessutom ger en rad andra fördelar.

Det är problematiskt att antalet anbud vid upphandlingar minskar. För konkurrensens och leveranstrygghetens skull behöver offentlig sektor göra sig mer attraktiv som kund och samarbetspartner.

David Fridner är doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet. Han har under de senaste två åren forskat kring vad offentliga kunder kan göra för att förbättra sin förmåga att locka leverantörer. För ungefär ett år sedan gick SKL Kommentus Inköpscentral in i forskningsprojektet.

– Offentliga kunder behöver anpassa sig till leverantörernas drivkrafter, deras syn på risk och säkerställa en rättvis spelplan, säger han.

Tidigare forskning pekar på vikten av att kundorganisationer arbetar aktivt för att öka sin attraktivitet gentemot leverantörsledet. Fast forskningen har hittills mest tagit fasta på privata aktörer.

De nya rönen bygger på bland annat närmare femtio intervjuer med representanter för både kunder och leverantörer. Större offentliga kunder och branscher som tekniska konsulter, byggbolag och medtech har kommit till tals.

– Offentliga organisationer bör arbeta målmedvetet för att bli en mer attraktiv kund till attraktiva leverantörer.

David Fridner ser detta arbete som angeläget för att stimulera bättre konkurrens – vilket inte nödvändigtvis är detsamma som ökad konkurrens. Det handlar också om att bli en mer prioriterad kund.

– Jag resonerar kring specifika fördelar av detta kopplat till innovation och riskminimering samt sedan utifrån ett totalekonomiskt perspektiv.

Detaljerna presenteras under ett kostnadsfritt halvdagsseminarium i Stockholm den 29 november. Där kommer även en panel bestående av Innovationsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Swedish Medtech, Timrå kommun och SKL Kommentus Inköpscentral att analysera forskningens resultat.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *