Lars Stjernkvist
Lars Stjernkvist avslutar upphandlingssamarbetet. Foto: Norrköpings kommun.

Upphandlingscenter ska läggas ner

Det upphandlingscenter som Norrköping och Linköping driver tillsammans föreslås upphöra. Även om det finns fortsatt intresse för samarbete ska upphandlingsfunktionen återgå till respektive kommun.

Norrköping och Linköping tar från och med årsskiftet hem upphandlingsfunktionen till respektive kommun. Förslaget är att upplösa det gemensamma upphandlingscenter som servat båda kommunerna.

Syftet med de gemensamma servicecentren, det fanns ett för upphandling och ett för lönehantering, var en högre effektivitet. Enligt kommunernas pressmeddelande har detta inte kunnat uppnås.

Av olika skäl har verksamheten inte kunnat ges de förutsättningar som planerats från början. Till exempel har Upphandlingscenter inte haft möjlighet att ta ett helhetsansvar för hela inköpsprocessen.

Enligt Niklas Borg, moderat kommunstyrelseordförande i Linköping, skiljer sig de båda kommunernas utmaningar. Det kräver i sin tur olika typer av politiska inriktningar:

– Framför allt används upphandlingar som ett strategiskt styrmedel inom ett antal viktiga områden för kommunerna, vilket gör att behoven ser olika ut.

Lars Stjernkvist är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Norrköping. Han beskriver samarbetet som lärorikt och de erfarenheterna tas med framåt.

– Mycket har fungerat bra, men vi har framförallt i upphandlingsfrågor haft olika behov och närheten till verksamheten har varit viktig.

Både Linköping och Norrköping kommer att bilda upphandlingsfunktioner inom respektive kommun. Upphandlingscenters samtliga medarbetare erbjuds anställning.

Lönecenter övergår till Norrköpings kommun. Linköping avtalar om att köpa all löne- och personaladministration från Norrköping under en omställningsperiod på tre år.

Båda politikerna poängterar att samarbetena inom kompetensförsörjning, infrastruktursatsningar, universitetsfrågor och näringslivsutveckling ska fortsätta. Dessutom finns det en gemensam organisation kring räddningstjänsten i Östra Götaland.

Beslut om Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionens framtid behöver fattas av kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Upphandlingscenter ska läggas ner

  1. Trist att det inte fungerat tillräckligt bra.

    Hur ska Linköping kunna avtala om att köpa all löne- och personaladministration från Norrköping under en omställningsperiod på tre år?
    Det är väl upphandlingspliktigt?

  2. Inte något konkret i svaren överhuvudtaget! Hur kan ni som journalister nöja er med sådant snömos från politikerna?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *