Upphandling är ett avgörande verktyg

Upphandling pekas ut som en nyckelfaktor i arbetet med att uppfylla klimatmålen. Ingenjörsvetenskapsakademien vill utnyttja köpkraften i de 700 miljarder kronor som det offentliga upphandlar för varje år.

Noll utsläpp måste vara ledstjärnan i all samhällsutveckling. Liksom ekonomisk styrning och klimatpolitiskt ledarskap. Det är vad som enligt Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, krävs för att Sveriges ska klara klimatmålet till år 2045.

Enligt rapporten Så klarar det svenska samhället klimatmålen, som är den tredje av totalt fem rapporter inom ramen för IVA-projektet Vägval för klimatet, är offentlig upphandling ett av verktygen.

– Ska Sverige bli världens första fossilfria land måste vi rensa bland regler, lagar och hinder som drar åt olika håll, säger Stefan Nyström, ordförande för samhällsgruppen inom projekt Vägval för klimatet.

I rapporten konstateras att värdet av de upphandlingspliktiga inköpen fram till år 2045 kommer att uppgå till minst 17 500 miljarder kronor. Den köpkraften kan användas för att göra skillnad om upphandlingskriterier som främjar minskade utsläpp får större vikt.

IVA noterar att förutsättningarna för att ställa krav på klimatneutrala alternativ, som finns redan idag, måste tydliggöras och stärkas. Teknikupphandling, innovationsupphandling och förkommersiell upphandling bör i ökad omfattning användas för att främja nya lösningar som gynnar klimatmålen. Utbildnings- och informationsarbetet ses som en allt viktigare del av offentlig upphandling.

Sverige har klarat stora förändringar för klimatet tidigare, till exempel vad gäller uppvärmning av bostäder. Idag står vi mitt i en förändring av transporterna och nästa steg blir en omställning av industrin.

– För att klara omställningen räcker det inte med begränsade satsningar här och där. Vi kommer behöva en långsiktig och partiöverskridande politisk agenda för att klara omställningen, säger Staffan Eriksson, projektledare på IVA.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *