Johan Almesjö och Lovisa Bengtsson
Johan Almesjö och Lovisa Bengtsson. Foto: HBV.

Soldis underlättar dynamiskt energiköp

Med dynamiska inköp hoppas HBV att hjälpa de allmännyttiga bostadsbolagen till mer solel. Utöver det nya inköpssystemet bjuds det på ett program som skapar de tekniska underlag som behövs inför affären.

Dynamiska inköpssystem är ett relativt nytt sätt att genomföra offentliga upphandlingar. Upphandlingsformen passar för sällanköp på marknader där priset eller tekniken utvecklas snabbt och där innehållet i upphandlingen behöver anpassas vid varje beställning

Allmännyttans inköpsfunktion HBV har tillsammans med företaget Sustainable Innovation tagit fram ett dynamiskt inköpssystem, Soldis, för solenergi. Att just solenergi valdes beror på att detta avtalsområde har efterfrågats av HBV:s medlemmar som i huvudsak är kommunägda bostadsbolag.

– Det ligger rätt i tiden och känns kul att kunna stötta våra medlemmar till mer hållbara affärer, säger Johan Almesjö, vd för HBV.

Förhoppningen är att det dynamiska inköpssystemet ska bädda för tryggare och bättre affärer för både beställare och leverantörer. Genom mer solel bidrar allmännyttan dessutom till klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Utöver själva inköpssystemet har parterna, med uppbackning från det EU-finansierade projektet Grön Bostad Stockholm, tagit fram ett stödverktyg. Detta program guidar beställaren genom de frågor som det måste fattas beslut kring vid ett inköp av solenergi.

Detta program, som skapar färdiga och standardiserade tekniska underlag, är helt öppet. Verktyget kan med andra ord användas inför alla solelköp, oavsett om beställningen genomförs inom lagen om offentlig upphandling eller inte.

– Det är kul att vi har fått göra något som kommer både allmännyttan och privata beställare till nytta, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation.

Dynamiska inköpssystem förbättrar små och medelstora bolags möjligheter att delta i upphandlingar. Samtliga kvalificerade leverantörer informeras när nya upphandlingar blir tillgängliga samtidigt som det går det också att ansluta sig och även lämna systemet under giltighetstiden.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *