Hållbarhetsstrategen Elsa Härdelin. Foto: Anna Molander.

Så följer Stockholm upp miljökraven

Region Stockholm vill vara bäst i Europa på hållbarhetskrav i upphandling och miljöuppföljningar är ett viktigt verktyg. Den leverantör som inte uppfyller kraven riskerar ett prisavdrag på 15 procent. ”Det är en kännbar effekt som fungerar”, säger hållbarhetsstrategen Elsa Härdelin.

Sedan flera år tillbaka arbetar Region Stockholm systematiskt med miljöuppföljningar.

– Genom att gå före och ställa tydliga krav skapas verklig förändring, säger Tomas Eriksson, MP, miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Hållbarhetsstrategen Elsa Härdelin märker ett stort intresse för arbetet.

– Nu vill vi gärna sprida vår metodik och inspirera andra att följa upp sina miljökrav, säger hon.

Två gånger per år väljs ett antal avtal ut för granskning. Ungefär hälften av avtalen följs upp över tid.  Urvalet görs tillsammans med en avtalscontroller utifrån risk, tidigare erfarenhet samt vilka miljökrav som är ställda.

Inom respektive avtal väljs sedan leverantörer ut baserat på tidigare uppföljningar, information vid anbudslämnande, marknadens mognadsgrad och avropsvolymer.

– Det kan exempelvis vara bra att följa upp nya leverantörer, säger Elsa Härdelin.

Leverantörerna får ett formulär som de ska fylla i och ska bifoga verifikat för samtliga produkter och krav i uppföljningen.

– Det handlar alltså om en ”skrivbordsrevision”. När det handlar om vissa tjänster kompletteras detta med revision på plats.

Själva granskningen utförs av en extern konsult med upphandlings- och kemikaliekompetens. Med hjälp av konsultens rapport gör sedan Elsa Härdelin och hennes kollegor den slutgiltiga bedömningen.

– Har vi hittat brister tar vi en dialog med leverantörerna för att försöka åtgärda avvikelserna. Vid eventuella sanktioner är det sedan avtalscontrollern som tar över dialogen.

De leverantörer som inte uppfyller kraven kan nämligen drabbas av ett vite om 15 procent eller att produkterna tas bort från avtalet. 

Och besluten accepteras av leverantörerna, enligt Elsa Härdelin.

– Det har inte lett till några processer, säger hon. 

Hon ser prisavdraget som ett bra sätt att visa betydelsen av att leva upp till miljökraven. 

– Det blir en kännbar effekt så att leverantörerna blir måna att jobba med detta.

Hösten 2018 och våren 2019 gjordes uppföljning av sammanlagt 16 avtal.

En sammanställning visar att leverantörerna arbetar på ett strukturerat sätt med miljöfrågor men att det förekommer brister avseende specifika miljökrav på produkter eller tjänster.

Det kan till exempel handla om innehåll av miljö- eller hälsofarliga ämnen eller avsaknad av verifikat som intygar att miljökrav uppfylls.

Hösten 2018 låg uppföljningens fokus på förbrukningsartiklar till vården. En av de brister som upptäcktes var PVC-innehåll i laparaskopiartiklar. Där uppfyllde endast 3 av 14 leverantörer samtliga miljökrav.

– I vissa fall har produkterna tagits bort från avtalen, men i de fall det inte har gått av medicinska skäl har ett prisavdrag på 15 procent tagits ut.

Sammanlagt fick åtta leverantörer prisavdrag efter granskningen hösten 2018.

– Det är viktigt att ha fört en dialog innan för att få acceptans om prisavdragen. Överhuvudtaget är det viktigt att ha en aktiv dialog med leverantörerna, inför upphandling och under hela avtalstiden, betonar Elsa Härdelin.

Våren 2019 följdes bland annat arbetskläder för ambulanspersonal och läkemedelsförsörjning upp.

Endast två avvikelser identifierades, varav en resulterade i ett prisavdrag. Den andra är fortfarande under utredning.

 – Nu utvärderar vi höstens uppföljning som bland annat gäller medicinteknisk utrustning. Vårens uppföljningar kommer att vara dosdispensering av läkemedel för öppenvården, undersökningshandskar, insulinpumpar, injektion och infusion, kontorsmateriel och tryckeritjänster, säger Elsa Härdelin.

 

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *