Omtvistat skallkrav: årslång karantän

Regioner vill hindra sina sjuksköterskor från att ta anställning hos upphandlade vårdbolag. Fackliga organisationer och privata vårdföretag är kritiska till denna typ av karenskrav.

Regionerna använder upphandling för att förändra spelplanen till sin egen fördel. Det anser Erik Strand och Carina Olson, vd respektive vice vd vid Praktikertjänst, och uppmärksammar krav på karens för personal inom sjukvården.

De båda tar upp två av Västra Götalandsregionens upphandlingar, av Lundby närsjukhus samt av ögonsjukvård. Personal som är anställd av regionen hindras att under sex månader gå över till upphandlade vårdbolag.

Av allt att döma planerar Region Skåne allt att ytterligare skruva upp kraven. Detta genom att öka karenstiden från sex månader till 12 månader vid inhyrning av sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor.

Vårdförbundet, som kallat Region Skåne till förhandling, är kritiskt. Åsikten är att upphandlingskravet begränsar medlemmarnas möjligheter till karriär- och löneutveckling. Oro finns också för vilka konsekvenser denna förändring kan få på arbetsmiljön för dem som stannar kvar i Region Skåne.

Rådet är att erbjuda rätt lön och bra arbetsvillkor. Det bedöms vara mer effektivt än att aktivt försöka hindra byte av arbetsgivare. För SVT Nyheter Skåne vill Karin Melander, HR-direktör vid Region Skåne, inte kommentera karensreglerna:

– Vi har i dag ramavtal och dessa löper ut den 29 februari 2020 och därför går vi nu ut i ny upphandling. Vi har arbetat fram ett underlag som är sekretessbelagt tills dess vi har annonserat det.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *