Niels Paarup-Petersen
Niels Paarup-Petersen försöker igen. Foto: Johan Wessman, News Øresund.

Ger sig återigen på direktupphandling

Riksdagspolitikerna återkommer till sina hjärtefrågor på upphandlingsområdet. Förslagen under höstens allmänna motionstid kretsar kring direktupphandlingsgräns, kompetens, strategisk styrning, djuromsorg och återvinning.

En gång per år, under höstens allmänna motionstid, kan riksdagens ledamöter lämna in motioner inom alla områden som riksdagen kan besluta om. I år lämnades preliminärt 3 317 motioner. Det är fler än i fjol (2 938) men färre än hösten 2017 (3 851).

Dussintalet motioner går på temat upphandling. Precis som i fjol vill centerpartisten Niels Paarup-Petersen ta bort, eller i alla fall höja, direktupphandlingsgränsen. Han menar att förenklingar av reglerna för offentliga inköp skulle leda till bättre affärer för både köpare och säljare:

– I Sverige har upphandlingsreglerna komplicerats mer än vad som krävs av EU och mer än vad som efterfrågas av både inköpare och leverantörer.

Moderaten Ann-Charlotte Hammar Johnsson hör till dem som brukar lämna in upphandlingsrelaterade motioner. I år föreslås förbättrad strategisk styrning av offentlig upphandling:

– Idag går skattemedel till onödiga kostnader för samhället genom att inköpsprocesser inte är optimala. Det betyder att inköp inte följs upp eller att man fortsätter med en produkt, vara eller tjänst fast man borde avbryta då leverantören inte håller det som beslutats.

Tillsammans med partikollegerna Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol slår hon också ett slag för högskoleutbildning för upphandlare.

Regeringen bör se över om utbildning inom upphandlingsområdet kan ingå som en specialinriktning inom existerande universitets- eller högskoleutbildningar eller som akademiska påbyggnadskurser för yrkesverksamma inom området. Bedömningen är att akademisk utbildade med inriktning mot upphandling skulle vara hett efterfrågade.

Moderaten Sten Bergheden är en annan flitig motionär. Han söker stöd för att den mat som upphandlas till skolor, äldreboenden och sjukhus ska uppfylla svensk lagstiftning för matproduktion:

– Det är inte rimligt att myndigheter eller andra offentliga upphandlingar kan upphandla mat som hade varit straffbart för Sveriges bönder att producera i Sverige.

Marlene Burwick och Hanna Westerén vill att det ska ställas krav på återvunnet material i offentliga upphandlingar. De båda socialdemokraterna oroas för att materialkonsumtionen kommer att fördubblas till år 2060 om vi inte åstadkommer förändringar och använder resurserna mer effektivt.

I Sverige har staten ensamrätt att upphandla flygtrafik genom Trafikverket. Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint, båda moderater, noterar att det i en rad andra länder finns möjlighet för regioner att själva upphandla och finansiera flyglinjer.

– Så borde det rimligen vara även i Sverige om man värnar om de regionala flygplatserna.

Inlämnade motioner går till det riksdagsutskott som ansvarar för det område som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. Det är rätt sällan som denna typ av motioner tillstyrks.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Ger sig återigen på direktupphandling

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *