Inger Ek
Inger Ek hjälper analyserar inköpens klimatpåverkan. Foto: Ellinor Koda.

Inköp påverkar som sex miljoner bilar

Våra offentliga inköp påverkar miljön i hög utsträckning. Upphandlingsmyndighetetens färska analys ger vid handen att inköpens klimatpåverkan motsvarar utsläppen från sex miljoner bensinbilar.

Upphandlingsmyndigheteten har, för första gången, räknat fram vilken klimatpåverkan offentliga inköp har. De inköp som gjordes år 2014 belastar miljön med 14 100 000 000 kilo koldioxidekvivalenter.

Detta motsvarar utsläppen från sex miljoner bensinbilar, dubbelt så många som fanns i trafik samma år i Sverige.

– Vår analys ger offentlig sektor möjlighet att agera och ta medvetna beslut om vilka inköpsområden de kan lägga sina resurser. Dessutom ställa och följa upp hållbarhetskrav för att minska sin miljöpåverkan, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Inköpsanalysen baserar sig på vad 276 kommuner, 21 landsting och 202 statliga myndigheter betalat ut till olika leverantörer under ett år. Totalen för 2014 är 548 miljarder kronor.

Och det är inte alla offentliga inköp. Det saknas offentligt ägda bolag, 26 kommuner och några statliga myndigheter.

Enligt myndighetens beräkningar har trycksatta gaser och industrigaser särskilt stor klimatpåverkan.

– De tolv största enskilda posterna i analysen står för 53 procent av klimatpåverkan. Av dessa är trycksatta gaser och industrigaser den enskilt största posten med en klimatpåverkan på tolv procent, säger Jens Johansson, hållbarbetsspecialist vid Upphandlingsmyndigheten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *