Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten får statistikansvar. Foto: Mostphotos.

Bättre upphandlingsstatistik i sikte

Vid kommande årsskifte ändras upphandlingsregelverket på några avgörande punkter. Förändringarna, som just nu förbereds, syftar till att förbättra kunskaperna om vad offentlig sektor köper.

På lite sikt kommer upphandlingsstatistiken att förbättras. De annonsdatabaser som publicerar upphandlingsannonser blir från och med den 1 januari 2021 skyldiga att rapportera in data till Upphandlingsmyndigheten.

Från detta datum måste upphandlande myndigheter och enheter annonsera och även efterannonsera i en registrerad annonsdatabas. Detta gäller även om annonsering skett i TED. Även upphandlingar under EU:s tröskelvärden ska efterannonseras.

– För att statistiken ska bli heltäckande och kvalitetssäkrad är det viktigt att uppgifter kan samlas in från alla annonser och efterannonser, säger Karin Morild, ansvarig projektledare för Konkurrensverkets arbete med att förbereda myndigheten för det nya uppdraget som registermyndighet för annonsdatabaser.

Reglerna om registrering av annonsdatabaserna införs redan den 1 juli. Från detta datum kan företagen bakom databaserna ansöka om registrering.

Den nya lagen innebär alltså ingen ändring på det faktum att den svenska marknaden för annonsdatabaser är konkurrensutsatt. Som registermyndighet kommer Konkurrensverket, vartefter man beslutar, att lägga ut information om vilka databaser som blivit registrerade.

Verket betonar att man inte genomför en kvalitetskontroll av tjänsterna. Registrering är endast ett kvitto på att databasen uppfyller kraven i lagen om upphandlingsstatistik samt därtill hörande förordning och föreskrifter.

Riktigt alla detaljer är ännu inte på plats. Vilka uppgifter som är obligatoriska i annonser och efterannonser kommer att ändras samtidigt som de flyttas från upphandlingslagarna till upphandlingsförordningen. Ändringsförslag för upphandlingsförordningen är ute på remiss.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *