Anders Asplund
Anders Asplund ser behov av vägledning. Foto: CA Studio.

Viktiga nya lagar från årsskiftet

Vid årsskiftet trädde inte bara tre nya upphandlingslagar i kraft. Det finns ytterligare några nya och kommande lagar som påverkar upphandlingsområdet.

Med det nya året följer ett nytt regelverk om upphandling. LOU och LUF ersätts med helt nya lagar. Dessutom införs LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner. De nya lagarna genomför tre EU-direktiv på upphandlingsområdet.

– Vi får många frågor om vad de nya upphandlingsreglerna kommer att innebära och det finns ett stort önskemål om stöd och vägledning, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas efter att de nya lagarna har trätt ikraft. Upphandlingsmyndigheten bjuder på mer information om vad som gäller.

Även inom området kollektivtrafiktjänster har förändringar skett. Nya regler införs i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik för upphandling av vissa tjänster inom detta breda område.

Under 2017 förbättras dessutom skyddet för visselblåsare. Lag (2016:749) innebär att arbetsgivare inte får utsätta anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden för repressalier som omplacering eller uppsägning. Inhyrd personal får här samma rättigheter som arbetstagare.

Den nya lagen har redan kritiserats. Begreppet ”allvarliga missförhållanden” beskrivs som svårt att tolka.

Meddelarskyddet för arbetstagare inom privata företag i offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg kommer också att förbättras. Denna frihet att kontakta media finns redan för offentligt anställda.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet:

– Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier.

Detta lagförslag, som passerat Lagrådet, väntas träda i kraft den 1 april.

Inte heller här har kritiken låtit vänta på sig. Bland annat TCO skulle vilja se att lagen gällde för fler upphandlade tjänster än vård, skola och omsorg. Risk bedöms också finnas för gränsdragningsproblem visavi visselblåsarlagen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *