Samarbetar för upphandlingskvaliteten

Lennart Jonsson

Lennart Jonsson tror på inköpssamarbete. Foto: Lidköpings kommun.

Sex kommuner i Västra Skaraborg inleder upphandlingssamarbete vid nyår. Chefen Lennart Jonsson räknar med att fler små kommuner kommer att följa detta exempel.

Vid årsskiftet går sex skaraborgskommuner samman i en gemensam organisation för upphandling. Totalt sju personer kommer att arbeta med upphandlingar samt övriga frågor runt en upphandling såsom avtalsfrågor och allmänt upphandlingsstöd för Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping.

– Vi ska ha hög kvalitet i våra upphandlingar och vara en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet för alla kommuner, säger Lennart Jonsson, idag upphandlingschef i Lidköping och den som ska leda den nya enheten.

Uppdraget är att ge upphandlingsstöd till samtliga kommuner inom samarbetet. Även majoritetsägda bolag, som idag inte har någon egen upphandlingspersonal, ska få hjälp.

– Vi går in i det här samarbetet för att långsiktigt säkra en stabil och stark organisation med minskad sårbarhet och ökad kvalitet.

Utöver övergripande upphandlingar av exempelvis livsmedel kommer enheten kommer även att utföra kommunspecifika uppdrag. God planering och en smula stordrift ska bidra till en kostnadseffektiv organisation.

– Vi avropar självklart också på centrala avtal när vi finner det lämpligt.

Lennart Jonsson tror att samarbeten blir vanligare:

– Mindre kommuner kommer inte att ha resurser att ha egna upphandlingsorganisationer och därför blir det helt säkert fler som kommer att samarbeta i framtiden.

Den sammanslagna upphandlingsenheten, där alla kommuner får utsedda kontaktpersoner, får kontor i Lidköpings stadshus. Idag har Vara, Götene och Skara en gemensam upphandlingsenhet – den personalen flyttar från Vara till Lidköping.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *