Habo har inte alla papper i ordning

Fyrtio procent av gjorda stickprov bland Habo kommuns inköp visar på olika brister. Revisorerna pekar framför allt på slarv med dokumentation.

Kommunrevisionen har invändningar mot Habo kommuns upphandlingar. Deloitte, som gjort 40 stickprov bland inköp under åren 2017-2018, noterar avvikelser i 16 fall.

Sex av dessa avvikelser avser direktupphandling över beloppsgränserna där det inte finns något upprättat avtal med leverantören eller någon dokumentation som kan påvisa att konkurrensutsättning skett. Resterande tio avser direktupphandlingar över 100 000 kronor (men under brytgränsen) där dokumentation saknas.

Kommunledningskontoret hör till syndarna med avvikelser på fem av sju stickprov. Tekniska förvaltningen hade, som en jämförelse, avvikelser i fem av 19 stickprov.

Fyra av sex av socialförvaltningens stickprov har avvikelser. Här saknas avtalsdokumentation i tre av fyra avvikande stickprov.

Till Jönköpings-Posten säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson:

– Det är en del saker som de slår ner på och de måste vi förhålla oss till och förbättra.

Revisorerna noterar att det inom kommunen finns det 24 medarbetare och chefer som har rätt att göra direktupphandlingar. Zaine Andersson, kommunrevisionens ordförande, vill se en inköpsavdelning med övergripande ansvar för de här frågorna:

– Det finns inte ett företag som hanterar så här stora summor som inte har en inköpsfunktion.

Habo kommun håller på att rekrytera en upphandlare med sista ansökningsdag den 25 november.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *