Martin Bogg och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi.

Coronaviruset: Så hanteras akuta behov

JURIDISK KRÖNIKA Den rådande coronapandemin kan förorsaka plötsliga eller helt andra behov av varor, tjänster och byggentreprenader. Advokaterna Martin Bogg och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi, redogör för hur du ska gå tillväga.

Den senaste händelseutvecklingen relaterade till coronaviruset covid-19 innebär många utmaningar för samhället i stort, men kanske särskilt för offentlig sektor. Detta inkluderar flera upphandlingsrättsliga överväganden, i synnerhet till hur akuta behov som uppstått ska tillgodoses.

Det finns två huvudsakliga alternativ för att hantera akuta behov när de befintliga avtalen inte kan användas. Det ena är genom direktupphandling och undantaget för synnerlig brådska enligt 6 kap. 15 § LOU.

I den rådande situationen kan direktupphandling användas om

  • det föreligger ett akut behov, 
  • det finns ingen tid att hålla de frister som ett annonserat förfarande kräver,
  • behovet har uppkommit till följd av en oförutsedd händelse, och
  • det som anskaffas är absolut nödvändigt.

Det krävs inget längre resonemang för att konstatera att coronapandemin inte är något som en vanlig upphandlande myndighet i Sverige bör ha kunnat förutse. Så länge det rör sig om ett akut behov, och det rör sig om varor, tjänster eller byggentreprenader som är absolut nödvändiga (alltså av avgörande betydelse för verksamheten eller för att förhindra smittspridning), finns det goda förutsättningar för att kunna direktupphandla.

Det andra alternativet för att tillgodose akuta eller nya behov är att ändra och utvidga befintliga avtal. Detta kan göras enligt 17 kap. 12 § LOU om behovet av ändringen beror på omständigheter som myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet att tilldela kontraktet. Återigen, det krävs inget längre resonemang för att konstatera att coronapandemin är en oförutsedd händelse.

Så länge ändringen inte innebär att avtalets värde ökar med mer än 50 procent, och att avtalets övergripande karaktär inte ändras (ett köpeavtal får inte bli ett hyresavtal), kan befintliga avtal utvidgas.

Det kan exempelvis röra sig om ramavtal där den avtalade produkten är slutsåld men som kan ersättas av en liknande produkt som inte är avtalad.

Ett annat exempel är att utöka avtalade volymer i avtalet. Ett sista exempel är att avtalet rör helt andra varor och tjänster men att leverantören även kan tillhandahålla de nya varorna eller tjänsterna som behövs på grund av coronapandemin. I samtliga exempel kan det befintliga avtalet utvidgas.

Vi vill med denna krönika framhålla att upphandlingsregelverket ger goda verktyg för att möta de utmaningar som coronapandemin innebär, i vart fall från ett legalt perspektiv. De verkliga utmaningarna kvarstår såklart.

Avslutningsvis vill vi passa på att rikta ett särskilt tack till alla medarbetare i offentlig sektor som just nu bekämpar Coronaviruset och dess konsekvenser. Ni gör ett fantastiskt arbete och vi är alla väldigt tacksamma för er insats.

Juristpanelen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *