Natali Phalén
Natali Phalén uppmärksammar det dolda målet. Foto: Anette Andersson.

Viktig hållbarhetsfråga i skymundan

ALMEDALEN 2019 Institutet mot mutor med flera uppmärksammar det glömda hållbarhetsmålet. Korruption påverkar alla mål i Agenda 2030 och det går inte att ”korruptionskompensera” på samma sätt som man klimatkompenserar.

De nordiska ländernas regeringar arbetar för att vara ledande i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Inte oväntat är Agenda 2030 på agendan under många av Almedalsveckans seminarier.

Transparency International Sverige har med bland annat Institutet mot mutor bildat nätverket ”Tillsammans mot korruption”. Man anser att den kanske viktigaste hållbarhetsfrågan, nej till korruption, har hamnat i skymundan.

Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige, förklarar:

– Det undangömda och ibland glömda delmålet 16.5 om att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är inte lika intressant att diskutera som exempelvis hållbar konsumtion och produktion.

Nätverket riktar därför uppmärksamhet mot detta delmål i Agenda 2030 under veckan, torsdagen i synnerhet. Natali Phalén är generalsekreterare för Institutet mot mutor om korruptionsmålet:

– I själva verket är det en förutsättning för att vi ska ha en möjlighet att uppnå samtliga sjutton globala mål.

Även om Sverige är förhållandevis korruptionsfritt pekar initiatiativtagarna på vikten av att öka medvetenheten om riskerna för korruption. Ulrik Åshuvud vill att vi börjar prata mer om ”mutskam” än ”flygskam”.

– Korruption i alla dess former underminerar tilliten i samhället och skadar såväl samhällelig som ekonomisk utveckling, summerar Natali Phalén.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *