Anna Lipkin
Anna Lipkin vill se fler spendanalyser. Foto: Dan Sjunnesson.

Generaldirektörerna slirar på strategin

Landets generaldirektörer tar inte upphandling på riktigt allvar. Det framgår av en färsk kartläggning där det bland annat noteras att alltför få myndigheter lagt krut på att ta fram de fakta som behövs för ett strategiskt inköpsarbete.

Easyfairs period 1

I samband med att den nationella upphandlingsstrategin presenterades fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att följa hur våra statliga myndigheter genomför strategin. Av en delredovisning framgår att få faktiskt har en genomförandeplan.

I strategin slås bland annat fast att myndigheters inköpsmål bör inkluderas i interna riktlinjer, policy- och styrdokument. Även om 81 procent av myndigheterna anger att de har gjort detta varierar kvaliteten.

Anna Lipkin, som arbetar vid Upphandlingsmyndighetens strategienhet, berättar om hur ett antal myndigheters styrdokument för inköpsfrågor analyserats i detalj:

– Vi konstaterade att det endast var några få myndigheter som hade initierat ett strukturerat arbete på styrdokumentsnivå kopplat till de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin.

Att ta reda på fakta är grunden för strategiskt inköpsarbete. För att få ett bättre underlag till att fatta medvetna beslut behöver spendanalys av organisationens inköpsmönster genomföras.

– Ett fåtal statliga myndigheter har genomfört fullständiga analyser, men detta arbete skulle behöva göras av alla statliga myndigheter, säger Anna Lipkin.

Ska inköp få den strategiska betydelse som regeringen efterfrågar anser Upphandlingsmyndigheten att det behövs tydligare styrning av inköpsfrågorna ute hos myndigheterna.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *