Fångar in och sprider cirkulär erfarenhet

Sven-Olof Ryding

Sven-Olof Ryding sprider kunskap. Foto: Trons.

Stöttning till företag och upphandlande myndigheter ska få samhället att styra mot ökad hållbarhet. IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en hjälpsam webbplattform för cirkulär upphandling.

Cirkulär upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet behövs det mer kunskap och praktisk vägledning och som ett bidrag till den kunskapsspridningen lanseras en ny webbplats.

– Vi märker av en ökad efterfrågan på vägledning och exempel på hur cirkulär upphandling kan tillämpas i praktiken och därför är det viktigt att vi tar vara på de goda erfarenheter som finns och dokumenterar dem, säger Sven-Olof Ryding, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Omställningen mot en cirkulär ekonomi förändrar många produktionskedjor i grunden.

– Cirkulär upphandling är en förhållandevis ny företeelse och det saknas generella riktlinjer och metoder för hur vi ska få material av olika slag att cirkulera i samhället.

IVL:s projekt om upphandlingskriterier för cirkulära produkter finansieras av innovationsprogrammet Re:source. Målet är att få upphandlande myndigheter att delta i arbetet samt att dela med sig och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått.

Den webbplats som lanseras inom ramen för projektet är tänkt att fungera som en plattform för cirkulär upphandling. Det handlar om att förmedla kontakter, utbyta erfarenheter, fånga in synpunkter och sprida resultat inom projektet. Webbplatsen är öppen för alla.

– Vi välkomnar alla som vill medverka i projektet och bidra till att cirkulär upphandling blir ett viktigt verktyg i vårt framtida hållbarhetsarbete, säger Karin Lindeberg, miljökonsult vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under hösten kommer resultaten av projektet redovisas och en vägledning om cirkulär upphandling att utarbetas.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *