Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen presenterar stortingsmeldingen. Foto: NFD.

Så vässas norska upphandlingar

Enligt den norska regeringen är lagändringar inte nödvändiga för att offentlig upphandling ska bli bättre. Bättre rådgivning, helelektronisk inköpsprocess och översyn av tröskelvärdena hör till det som ska genomföras.

Det offentliga Norge köper varje år varor och tjänster för motsvarande runt 540 miljarder kronor. Det handlar framför allt om infrastruktur, transporter samt vård och omsorg.

– Genom att upphandla på bästa möjliga sätt får medborgarna ännu bättre kvalitet till lägre pris än idag. Det finns många miljarder att hämta hem genom att vässa upphandlingsarbetet, säger näringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regeringen vill, utan att förändra lagstiftningen på upphandlingsområdet, bädda för smartare arbete. Det framgår av den stortingsmelding som näringsminister Torbjørn Røe Isaksen just överlämnat.

En stortingsmelding är ett dokument som norska regeringen skickar för att informera nationalförsamlingen utan att det handlar om ett lagförslag. Denna typ av meddelanden ger ofta en bild av den politik som framöver kommer att föras inom aktuellt område.

Bland punkterna i programmet märks åtgärder för stärkt professionalism och kompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlarprofessionen i Norge består av cirka 3 000 personer.

Löftet är bland annat att förbättra rådgivningen från Difi. Senast i slutet av år 2024 ska hela inköpsprocessen ske med hjälp av digitala verktyg med ett sömlöst informationsflöde mellan olika elektroniska plattformar.

– Dagens system är för fragmenterat. Vi behöver mer kompetens, mer samordning och mer professionalism för att lyckas.

Ett nytt samarbete mellan näringsliv och offentliga kunder ska borga för ett gemensamt förhållningssätt. Torbjørn Røe Isaksen öppnar också för mer inköpssamordning mellan fylkeskommuner och kommuner.

Trots att pris och kvalitet är viktiga faktorer vid offentlig upphandling är det avgörande att även andra överväganden görs. Regeringen har bland annat börjat arbeta med en handlingsplan för klimat- och miljövänlig upphandling.

– Gårdagens lösningar är inte tillräckliga för dagens och morgondagens utmaningar. Vi måste tänka smartare och vara mer innovativa. Innovativ upphandling är därför ett viktigt verktyg,

Torbjørn Røe Isaksen poängterar att offentliga affärer är viktiga för inte minst små och medelstora företag. En översyn av tröskelvärdena aviseras.

– Det är viktigt att ribban för att delta i upphandlingar inte läggs onödigt högt, men samtidigt ska kraven såklart vara tydliga och relevanta.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *