Margareta Åberg
Margareta Åberg vill att regeringen ska göra mer. Foto: Christian Hagward.

Noll koll: yrvaket om e-upphandling

E-upphandling, vad är det? Flera kommuner, landsting och myndigheter är så yrvakna att de på en rak fråga inte kan uppge om de upphandlar elektroniskt eller inte.

Två landsting, tre statliga myndigheter och tio kommuner vet inte om de har e-upphandling eller inte. Det framgår av en enkät som den nu kraftigt ifrågasatta Riksrevisionen gjorde i början av året som ett led i arbetet med granskningen av den offentliga sektorns digitalisering.

Fast alla har inte lika dålig koll på vad de gör. Av de 219 kommuner som besvarat enkäten meddelar 166 att de drar nytta av e-upphandling. Det utgör 66 procent av kommunerna. Samtidigt svarar 47 stycken (22 procent) nej och 18 (8 procent) säger att de arbetar med ett införande.

Sammanlagt 17 landsting besvarande enkäten. Av dem har 14 stycken (82 procent) e-upphandling. Ett landsting arbetar med att införa detta oumbärliga stöd medan två alltså inte vet hur landet ligger.

Många små statliga myndigheter gör att den digitala mognaden är minst bland myndigheterna. Endast 50 procent (motsvarande 97 myndigheter) idkar e-upphandling. 39 procent har det inte medan det vid tio procent av myndigheterna pågår införandearbete.

Riksrevisionen uppger att totalt 59 procent av dem som besvarat enkäten arbetar med e-upphandling. 29 procent gör det inte.

På det stora hela slås det i rapporten fast att regeringen och de offentliga aktörerna skulle kunna göra betydligt mer för att digitalisera den offentliga förvaltningen Sedan 1990-talet har utredningar och projekt tillsatts för att styra digitaliseringen av förvaltningen, men de offentliga aktörerna har bara till viss del tagit till vara på möjligheterna.

– Regeringen behöver ha ett nationellt och långsiktigt angreppssätt för att skapa förutsättningar för en mer digitaliserad förvaltning, betonar riksrevisor Margareta Åberg.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *