Konsultmäklare minskar annonsviljan

Vismaskylt

Visma ser flera anledningar till färre upphandlingar. Foto: Thor Balkhed.

I fjol annonserades enligt Vismas upphandlingsbarometer lika få upphandlingar som under 2015. Den stabilt låga nivån förklaras av höjd direktupphandlingsgräns och nya metoder för konsultköp.

Under fjolåret genomfördes 18 483 upphandlingar landet över. Antalet annonserade upphandlingar är därmed i princip lika många som under 2015 då de var 18 486 stycken.

Antalsmässigt har upphandlingarna stabiliserats på den lägre nivå som gällt sedan höjningen av gränsvärdena för direktupphandling den 1 juli 2014. Fast Anders Nyberg, produktchef för Visma Opic, ser fler förklaringar:

– Ytterligare ett skäl till de senaste årens minskning kan vara att upphandling av konsultmäklare ökar.

I Vismas upphandlingsbarometer redovisas antalet upphandlingar per 100 000 invånare i de olika länen. Norrbottens län behåller sin förstaplats sedan förra året på listan. Även i botten är läget oförändrat, med Stockholms län på jumboplatsen.

Klättrat mest har Kronobergs län gjort. Uppgången blev fem placeringar, från nummer 14 till nionde plats. I Västernorrland och Västmanland minskade antalet upphandlingar och båda länen sjönk sex placeringar.

I absoluta tal är fjolårsminskningen störst i Stock­holms län. År 2016 publicerades 76 färre upphandlingar än föregående år (från 3 242 år 2015 till 2016 års siffra 3 167).

Uppsala län har ökat mest, upp 108 publicerade upphandlingar (från 768 till 876). Södermanlands län ligger inte långt efter med 105 fler publicerade upphandlingar (från 460 till 565).

Upphandlingsbarometerns sifferunderlag kommer från databasen Visma Opic.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *