UHM överger funktionsnedsatta

Upphandlingsmyndigheten brister i tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet ger lågt betyg för bland annat informationsgivningen.

Arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning går för långsamt bland landets myndigheter. Enligt en färsk kartläggning är det långt kvar till dess att funktionsnedsatta är fullt delaktiga i samhället.

Rapporten visar att de kundintensiva myndigheterna har kommit längre på de arenor där de möter medborgaren. Fyra av fem myndigheter har åtgärdat hinder i de publika lokalerna mellan åren 2011 till 2016. Dessa åtgärder är väsentliga för att personer ska kunna besöka och ta del av myndigheternas information.

– Samtidigt är det desto färre myndigheter som har tillgängliggjort sin skriftliga information och har rutiner för det, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, som noterar att utvecklingen här varit svagare än på flera andra områden.

I den öppna jämförelsen betygsätts myndigheternas tillgänglighetsarbete på tre områden: grundläggande (maxpoäng 13), information (maxpoäng 14) samt lokaler (maxpoäng 17).

Upphandlingsmyndigheten hör med siffrorna 2, 2 och 14 till de svagaste i hela översikten. Statens servicecenter, som inte är fullt lika nyetablerad som Upphandlingsmyndigheten, rosar inte heller tabellerna med 4, 1 och 7.

Andra centrala aktörer inom upphandlingsområdet är desto duktigare. Konkurrensverket glänser med 13, 7 och 15. Att det brister inom delområdet information bevisas av exempelvis Ekonomistyrningsverket (7, 3 och 13), Kammarkollegiet (8, 4 och 16), Vinnova (3, 1 och 17) samt Tillväxtverket (3, 4 och 16).

Kartläggningen ger vid handen att knappt hälften av myndigheterna ställer krav på tillgänglighet vid upphandling av varor och tjänster.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *