Mikael Jansson
Mikael Jansson noterar förändrade nätvanor. Foto: Fredrik Stehn.

Mindre spaning, mer kommunikation

Sociala medier har under senare år blivit mer än ett karriärverktyg. Enligt Manpowers arbetslivspanel används använda dessa plattformar allt mer för kommunikation.


Sociala medier är inte längre enbart något för dem som letar jobb och spanar på nya arbetsgivare. En fjärdedel av svenskarna använder numera sina sociala kanaler för att kommunicera enligt Manpowers undersökning.

– Det är intressant att svenskarna på bara ett par år har breddat användandet och nyttan av sociala medier, säger Mikael Jansson, vd för Manpower i Sverige.

I Manpower Work Life om sociala medier i yrkeslivet anger svenskarna att de sociala kanalerna främst används för att få nya uppslag och idéer, för att kommunicera med kolleger samt till research. Detta skiljer sig från 2016, då man i högre grad knöt professionella kontakter, spanade på nya arbetsgivare och marknadsförde sig själv.

En fjärdedel av svenskarna använder sociala medier för att kommunicera med kollegor, vilket är en ökning med tio procentenheter på två år.

– Man provar sig fram och eftersom både fler svenskar använder sociala medier år från år och att vi använder dem allt oftare, hittar vi nya användningsområden.

Manpowers undersökning ger vid handen att det finns skillnader beroende på roll i organisationen. Personer i chefsposition använder i högre grad sociala medier för personprofilering och informationsspridning. Exempelvis använder var tredje chef, 34 procent, sociala medier för att marknadsföra sig själv, medan bara 10 procent av dem som inte är chefer gör detsamma.

– Att profilera medarbetarna i sociala medier går ofta hand i hand med att profilera företaget, säger Mikael Jansson.

Manpower Work Life är en arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande med 1 707 svarande personer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *