Inger Ek
Inger Ek vill tempohöja strategiarbetet. Foto: Andreas Blomlöf.

Onödigt att slå in öppna dörrar

Agenda 2030-delegationen föreslår hållbarhetskrav när statliga myndigheter upphandlar. Fast uttalade mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling finns redan.

Agenda 2030-delegationen har lämnat en rad förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030. Här noteras bland annat betydelsen av offentlig upphandling i hållbarhetsarbetet.

För att nå målen ombeds regeringen att ge statliga myndigheter i uppdrag att aktivt ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. Vidare föreslår delegationen att regeringen tydliggör myndigheternas ansvar för hållbar utveckling genom ett tillägg i myndighetsförordningen.

I sina kommentarer till förslaget noterar Upphandlingsmyndigheten att det inte saknas uttalade mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling. De finns i regeringens nationella upphandlingsstrategin.

Problemet är att det går rätt trögt med strategin. Därför behöver regeringen ge de statliga myndigheterna i uppdrag att driva upp tempot i förändringsarbetet.

– Genom att upphandlande organisationer implementerar den nationella upphandlingsstrategin kan de bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Konkurrensverket tillstyrker för sin del delegationens förslag om att statliga myndigheter aktivt ska ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Samtidigt efterlyses en närmare analys av hur förslaget står i förhållande till nuvarande styrning.

Konkurrensverket betonar att hållbarhetskravet inkluderar frågor om korruption. Åsikten är att delmål 16.5, som handlar om att väsentligt minska korruption och mutor, borde få större uppmärksamhet. Om myndigheter inte fokuserar på korruptionsbekämpning minskar möjligheten att nå de övriga hållbarhetsmålen.

– Alla mål i den nationella upphandlingsstrategin behöver samverka om vi ska nå målen i Agenda 2030, summerar Inger Ek.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *