Nå de uppsatta ekomålen

De ekologiska inköpen ökar, men hur kan upphandling bidra till mer ekologiska inköp? Linda Bjarle ger råd och tips för att konkretisera ekomålen och nå ut i organisationen.

De flesta kommuner har idag mål på hur stor andel av deras inköp som ska vara ekologiska. Enligt Ekomatcentrum låg den ekologiska inköpsandelen i den offentliga sektorn på 27 procent 2014. Siffran för 2015 landande på 31 procent. De ekologiska inköpen går stadigt uppåt i den offentliga sektorn.

Helsingborgs stad har som mål att nå 40 procent ekologiska inköp. 2013 handlade vi 18 procent ekologiskt. Året efter hade den siffran ökat till 33 procent. 2015 landade siffran prick på målet 40 procent.

Börja i upphandlingen

Hur lyckades vi då få denna ökning på så få år? En stor anledning till ökningen var att vi i slutet av 2013 och i början av 2014 fick nya avtal både på en huvudgrossist, frukt och grönt, färskt kött samt mejeri. Antalet ekologiska avtalade artiklar ökade från cirka 40 till cirka 250 stycken. Att göra nya upphandlingar är ett effektivt sätt att få in fler ekologiska artiklar till bra priser. De nya avtalen medförde att vi fick betydligt bättre priser och att köken kunde lägga in den besparingen i att öka andelen ekoinköp.

Även om man som kommun har satt mål på ekologiska inköp är det inte säkert att dessa mål konkretiseras ut i verksamheterna. Det underlättar att ha en organisation för att nå organisatoriskt satta mål. I Helsingborg har vi ingen samordnad organisation för alla kök, utan vi har en måltidsorganisation för skolorna med en övergripande kostchef samt köksområdeschefer. De flesta förskolorna ligger under en rektor eller förskolechef. Dessa chefer har många olika frågor på sitt bord och prioriterar därför frågan om kökens ekologiska inköp i varierande utsträckning.

Statistik är ett effektivt verktyg för att styra inköpen åt satta mål. Det är viktigt att ha bra redskap för uppföljning av ekomålen, samt resurser att följa upp dem. Där är min roll som livsmedelscontroller viktig. Jag tar fram siffrorna på vad varje kök har för ekologisk andel och skickar ut den till alla berörda chefer. De kan då jämföra sina ekosiffror med andra områden. Detta får till följd att de börjar arbeta mer med frågan.

Målstyrt arbete

Ett steg i att strategiskt arbeta mot uppsatta mål är att få en helhetsbild av hur verksamheten fungerar och vad de har för resurser och begränsningar. Inte bara budgetmässigt utan även begränsningar i viljan att köpa ekologiskt. Jag upplevde tidigt i processen att en del kockar och enhetschefer lade in egna värderingar om ekologiskt istället för att se att man som anställd i en politiskt styrd organisation ska arbeta mot de mål som politikerna sätter. Många hade förutfattade åsikter om att ekologiska produkter inte hade lika hög kvalitet eller inte smakade lika bra som de konventionella. Jag har nog aldrig fått så många arga samtal som när vi tog beslutet att bara upphandla ekologiskt kaffe. Mycket bottnade i en okunskap och en rädsla att testa något nytt.

Använd egna goda exempel ute ifrån enheterna för att inspirera

Att informera och utbilda köken i varför de ska handla ekologiskt samt vilka artiklar som ger störst effekt att byta ut till ekologiskt är också en viktig del. Har man inte enheterna med sig blir det väldigt svårt att få till en förändring. I Helsingborg har vi flera nätverk av kockar där vi på ett organiserat sätt kan ta in föreläsare och inspiratörer för att inspirera enheterna till att öka sina ekoinköp. Det är bra att använda egna goda exempel ute ifrån enheterna för att inspirera. Det ger oftast bättre effekt om en inom samma yrkesgrupp berättar hur de har gått tillväga för att nå målen än att jag som tjänsteman ska gå in och ”peka med hela handen”.

Hitta nyckelpersoner

Det är viktigt att hitta nyckelpersoner i organisationen som arbetar nära verksamheterna. Det kan exempelvis vara en miljösamordnare, en kostchef, en verksamhetscontroller eller en förvaltningschef. De kan sina verksamheters behov och begränsningar bäst och vet vilka vägar man kan använda. För att nå uppsatta ekomål krävs engagemang, tid och resurser. Det gäller att få med sig de som arbetar i köken, men även deras chefer. Inköp är ett verktyg för att nå målen och därför är de som gör inköpen dem som är viktigast att nå.

Linda Bjarle
Linda Bjarle

Om Linda Bjarle

Livsmedels­controller vid Helsingborgs stad sedan år 2012. Linda tog sin examen som kostekonom vid Göteborgs universitet och började därefter hos livsmedels­grossisten Martin & Servera. Först som innesäljare, sedan anbudsläggare, anbudskoordinator och sist anbudsanalytiker. Håller just nu på att ta fram sortimentet till en ny upphandling av en huvudgrossist av livsmedel med avtalsstart nästa höst. Intensivt men väldigt roligt!

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *