Måste jag ställa krav på laglydnad?

Fråga, svar Måste jag specificera i förfrågningsunderlaget vilka lagkrav och tillstånd en leverantör måste leva upp till och ha? Joakim Lavér svarar på en läsarfråga.

Fråga: Kan en anbudsgivare klaga på att beställare inte ställt krav på att en anbudsgivare innehar vissa tillstånd som behövs för verksamhetens bedrivande eller inte ställt krav på att en anbudsgivare uppfyller krav som finns enligt lag eller annan bestämmelse?

Joakim Lavér svarar: Nej, i princip inte. I vart fall torde anbudsgivaren i en överprövningsprocess inte kunna göra det framgångsrikt.

Normalt har beställaren en mycket stor frihet att dels bestämma vad som ska upphandlas, dels bestämma vilka krav som ska ställas på det som ska upphandlas samt vilka krav som ska ställas på leverantören som tilldelas ett kontrakt. En upphandlande myndighet gör dock klokt i att analysera den aktuella marknaden och kartlägga vilka tillstånd med mera som en leverantör på den aktuella marknaden måste inneha.

En leverantör som inte innehar nödvändiga tillstånd, eller inte har förmågan att senast vid kontraktsstart erhålla nödvändiga tillstånd vill en omsorgsfull upphandlande myndighet av uppenbara skäl inte ingå avtal med. I vart fall om det finns alternativ att tillgå.

Vilka krav som en upphandlande myndighet bör ställa på leverantörer varierar naturligtvis från upphandling till upphandling. Ett generellt krav på att vinnande leverantören senast vid kontraktsstart ska ha giltiga tillstånd och uppfylla relevanta lagkrav för att utföra uppdraget är dock ofta tillräckligt. Det kravet bör naturligtvis också utgöra ett kontraktsvillkor och under kontraktstiden följas upp på ett lämpligt sätt.

Joakim Lavér - få din fråga besvarad
Skickar
Joakim Lavér
Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *