LOU hindrar inte småföretag

Är LOU ett hinder för SME-företag? Nej, säger Softa Elmeholt som menar att det är vi upphandlare, och eventuellt också våra kravställare, som utgör hindret.

Upphandlingsprofessorerna var rörande överens: Både LOU och de förfrågningsunderlag vi i dagsläget skriver är alltför detaljerade och specificerade för att affärsmässighet och innovation ska främjas. Det är den personliga reflektion jag gjorde efter årets besök på Upphandlingsdagarna i Kista.

Detta gäller inte minst problemet med att få små och medelstora företag, SME-företag, att vinna upphandlingar. För det är väl sällan affärsmässighet inom offentlig upphandling innebär att utesluta större delar av svenskt näringsliv?

Under civilminister Ardalan Shekarabis anförande noterade jag även att han sa att offentlig upphandling i Sverige, förutom rättssäkerhet och att uppnå politiska mål, även handlar om att främja svenskt näringsliv genom på vilket sätt vi gör våra upphandlingar. Som en förlängning av det resonemanget anser jag också att det inte bör vara ett självändamål för offentlig sektor att göra allt inhouse – när det ofta finns både kostnadseffektivare, hållbarare och mer kvalitativa tjänster utanför kommunhuset.

Genom att, istället för att skapa allt själv, konkurrensutsätta de varor eller tjänster som behövs inom offentlig sektor kan svenskt näringsliv främjas ytterligare och skattemedlen ofta tas tillvara på ett bättre sätt.

Med det nya direktivet kommer en ny princip – konkurrensprincipen. Även om professorerna anser att det redan idag i LOU:s förarbeten finns skrivet att konkurrens ska tillvaratas finns det tydligen ett behov av att förtydliga detta genom att införa en ny princip. Själv ser jag inte alls det som onödigt eller överflödigt – utan snarare ett av de bättre tilläggen/förtydliganden av lagen som kommer.

Konkurrensprincipen innebär att upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. Detta kommer förhoppningsvis, tillsammans med den nya regleringen kring att en upphandling bör delas upp i flera avtal, ge SME-företagen en större chans att delta i offentliga upphandlingar genom att en rättvis konkurrens tillgodoses.

Att man sedan vill förtydliga att ett förenklande av upphandlingsdokumenten samt ett minskande av de obligatoriska kraven även underlättar för SME-företag är fint, men ingen nyhet för den som sätter sig in i marknaden lite.

Låt oss ta till oss dessa nya riktlinjer, inte för att gynna vissa företag eller snedvrida konkurrensen, men åtminstone underlätta och öppna upp för våra värdefulla SME-företag. Och glöm inte att ta fram kreativiteten!

Sofia Elmeholt

Om Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med "Handslaget" som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *