Därför finns LUF

Fråga, svar Varför finns LUF? Varför behövs det speciella upphandlingslagar för dem som är verksamma inom vatten- och energiförsörjning? Joakim Lavér svarar på läsarfrågor.

Fråga: Varför finns LUF och varför är reglerna friare i LUF än i LOU? Vad är det som är speciellt med upphandlingar inom områdena transport, vatten, energi och postbefordran?

Joakim Lavér svarar: LUF ska tillämpas för upphandling inom de så kallade försörjningssektorerna som utgörs av vatten-, energi-, transport- och posttjänstområdena. Verksamheter på dessa områden har en stark koppling till den samhälleliga infrastrukturen, som dricksvattenförsörjning och drift av ett nät i samband med produktion av el. Dessa verksamheter förutsätter ofta att utövaren tilldelats en särskild rätt göra så och det förekommer även att organ har en ensamrätt att leverera, tillhandahålla eller driva nät inom dessa områden. De marknader som försörjningssektorerna omfattar kännetecknas således av monopol eller oligopol och avsaknad av fri konkurrens.

Just avsaknaden av fri konkurrens har varit ett skäl till varför EU-lagstiftaren har valt att reglera upphandling inom försörjningssektorerna (skäl 3 i direktiv 2004/17/EG). Ett annat skäl är, enligt EU-lagstiftaren, att nationella myndigheter kan ha inflytande över ett organ som bedriver en försörjningsverksamhet på olika sätt, bland annat genom att de är delägare i organet eller ingår organets förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan (skäl 2 i direktiv 2004/17/EG). Traditionellt sett har många verksamheter inom försörjningssektorn tidigare bedrivits inom ramen för statliga monopol.

Den mer fria regleringen av upphandling inom försörjningssektorerna är främst en följd av de politiska kompromisser som gjordes i samband med EU-lagstiftarens införande av reglerna om upphandling på området. Flera medlemsstater var skeptiska till att upphandlingsregelverket över huvud taget skulle omfatta dessa verksamheter. För att få till en reglering av upphandling inom försörjningssektorerna krävdes det ett mer generöst och flexibelt regelverk jämfört med den klassiska sektorn som omfattas av LOU.

Joakim Lavér - få din fråga besvarad
Skickar
Joakim Lavér
Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *